Kaikki tuottajat töihin

Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon suurimpia ongelmia ovat palvelujen heikko saatavuus, eriarvoisuus ja heikko tuottavuus. Ostopalveluiden ja palvelusetelien käyttö kunnissa ja sairaanhoitopiireissä on edelleen varsin vähäistä. Sosiaalipalvelussa ostopalveluiden osuus on suurempi. Sosiaalipalveluista kolmasosa tuotetaan yksityisesti, ja kokemukset ovat olleet hyviä. Terveyspalveluissa yksityiselle pääsee nopeammin omalla rahalla, vakuutuksen tai työterveyshuollon turvin. Eriarvoisuus on suurta. Tarvitsemme siis kaikki tuottajat töihin. Kilpailu ja monituottajuus ratkaisee ongelman.

ERIARVOISUUS- JA saatavuusongelmat on korjattava saattamalla yksityiset palvelut kaikkien ulottuville. Kilpailu asiakkaista vahvistaa ihmisen omaa ääntä ja hillitsee kustannusten kasvua. Sote-uudistus mahdollistaa myös ikääntyneiden ja vammaisten jatkuvan asumisen tutuissa yksiköissä. Kaikki palvelut eivät kuitenkaan ole yhdenvertaisesti ihmisten saavutettavissa sote-uudistuksen jälkeenkään. Yhdenvertaisuusvaje säilyy osassa palveluja.

Esimerkiksi erikoislääkäripalvelut, polikliinisesti toteutettavat kirurgiset toimenpiteet, kiireettömät leikkaukset ja kaikki paitsi välittömästi erikoissairaanhoidon yhteydessä annettava kuntoutus on lisättävä maakuntia velvoittavan asiakassetelin piiriin.