Parempia palveluita vertailtavuudella 

 

Suomeen on luotava tietojärjestelmä, jolla yksityisiä ja julkisia palveluntuottajia voidaan vertailla keskenään. Järjestelmän avulla palveluita etsivä asiakas löytää valintansa tueksi riittävästi tietoa palveluntuottajista. Järjestelmää hyödyntävät myös palveluiden järjestäjät tehdessään päätöksiä ostopalveluiden hyödyntämisestä. Päätöksenteon tulee pohjautua tietoon ja tuloksiin!

TULEVAN HALLITUSKAUDEN alussa on perustettava kansallinen vertailujärjestelmä, jossa sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatuspalveluntuottajia vertaillaan kustannustehokkuuden ja laatumittareiden perusteella. Järjestelmässä on oltava mukana kaikki julkisesti rahoitettuja palveluja tuottavat tahot, niin yksityiset kuin julkisetkin. Tämä kannustaa kaikkia tuottajia palvelujen parantamiseen, ja parhaat käytännöt leviäisivät nopeammin. Päättäjät saavat myös lisää työkaluja kansalaisten sote-palvelujen parantamiseen. Vertailujärjestelmä koostuisi kahdesta kokonaisuudesta:

Laatu – asiakastyytyväisyyden sekä palvelun vaikuttavuuden mittarit
Tehokkuus – tuotetun palvelun määrä verrattuna siihen panostettuihin julkisiin resursseihin

Vertailujärjestelmä ja sen tulosten käyttö on tehtävä lainsäädännöllä palvelujen järjestäjätahoja velvoittavaksi niissä palveluissa, jotka eivät kuulu valinnanvapauden piiriin. Näin järjestäjä velvoitetaan käyttämään verorahoja tehokkaasti. Kaikki sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatuspalvelujen toimialat on otettava vertailuun mukaan. Järjestelmä tulee rakentaa siten, että raportointivelvoitteet ovat kohtuulliset ja perustellut.