Piilevä arvonlisävero

Raportti yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä varhaiskasvatukseen liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta 2018.

Oheinen raportti sisältää laskennallisia arvioita sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatusalan yritysten piilevästä arvonlisäverosta vuodelta 2018. Selvitys on osa Hyvinvointiala HALI ry:n teettämiä selvityksiä ja laskelmia Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen markkinoista, joissa käsitellään yksityisen palvelutuotannon asemaa kuntien järjestämis- ja rahoitusvastuulla olevissa palveluissa. Raportti on samalla päivi-tystä vuonna 2017 valmistuneelle vastaavanlaiselle selvitykselle, jossa tarkasteltiin pii-levän arvonlisäveron merkitystä vuoden 2015 perustiedoilla.

 

LATAA KOKO RAPORTTI