Sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntä

Perusterveydenhuollossa (pl. hammashoito) palvelut tuotettiin vuonna 2014 kuntien oman palvelutuotannon tai julkisten ostopalvelujen voimin 89-98 -prosenttisesti. Eniten yksityisiä ostopalveluja käytettiin Pohjois-Karjalassa (11%) ja vähiten Pohjois-Savossa (2%).

tilasto-lith-kuvio-9
Erikoissairaanhoito on tuotettu Suomessa kuntayhtymien toimesta 75-100 -prosenttisesti kaikissa maakunnissa paitsi Pirkanmaalla, jossa yksityisiksi palveluntuottajiksi laskettavilla toimijoilla (yhtiöillä) sekä kuntien omalla tuotannolla on vahvempi osuus tuotannosta.

tilasto-lith-kuvio-10
Sosiaalihuollon palvelukysynnästä 6-33 % tuotettiin yksityisten toimijoiden voimin vuonna 2014. Eniten ostoja yksityiseltä tehtiin Etelä-Savossa ja vähiten Ahvenanmaalla. Kunnan omana tuotantona tuotettiin 24-72 % ja julkisina ostopalveluina 5-51 %.

tilasto-lith-kuvio-11