Kuntoutus

Kelalla on ollut lakiin pohjautuva velvollisuus järjestää ja korvata vajaakuntoisten ja vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta ja kuntoutusterapiaa, ellei henkilöllä ole oikeutta kuntoutuspalveluihin tapaturmavakuutus-, liikennevakuutus-, sotilasvamma- tai sotilastapaturmavakuutuksen perusteella. Kela järjestää ja korvaa myös harkinnanvaraista kuntoutusta. Vuonna 2015 kuntoutuspalvelujen kustannukset olivat 343 miljoonaa euroa.

Kuntoutuspalvelukustannuksista vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus oli runsaat 50 prosenttia ja harkinnanvarainen kuntoutus noin neljäsosa. Loppuosa koostui vajaakuntoisten ammatillisesta kuntoutuksesta ja kuntoutuspsykoterapiasta. Kela ostaa kuntoutuspalvelut pääasiassa hankintalain edellyttämällä tavalla tarjouskilpailujen kautta. Kelan järjestämän kuntoutuksen toteuttavat tavallisesti puitesopimuksin valitut yksityiset kuntoutuslaitokset ja muut yksityiset palveluntuottajat.

Lääkinnällistä kuntoutusta kustannetaan myös tapaturma- ja liikennevakuutuslaitosten kautta. Ammatillista kuntoutusta järjestetään työeläkevakuutusyhtiöiden toimesta työelämässä oleville työntekijöille ja yrittäjille ja työvoimaviranomaisten toimesta heidän omille asiakkailleen. Veteraanien kuntoutus on Valtionkonttorin vastuulla. Lisäksi kuntoutusta järestetään yksityisten yritysten ja järjestöjen toimesta sekä vapaaehtoisin vakuutuksin. Yksityisen kuntoutuksen erikoispiirteenä on pitkälle viety asiakkaan valinta, jossa kuntoutuja itse valitsee sopivan palveluntuottajan.