Lääkäripalvelut

Nykytilanteessa sairausvakuutuksesta korvattavia yksityislääkärikäyntejä tehdään vuosittain noin 3,8 miljoonaa kappaletta. Vonna 2015 julkisissa terveyskeskuksissa tehtiin THL:n mukaan noin 6,8 miljoonaa lääkärikäyntiä.

Yksityislääkärikäyntien kustannuksista asiakkaalle on korvattu Kelan kautta noin viidesosa, mikä on osaltaan mahdollistanut valinnanvapautta ja helpottanut palvelujen saatavuutta. Sote-uudistuksen astuessa voimaan (1.1.2019) tulevat nämä korvaukset tämän hetken linjausten mukaan poistumaan. Asiakkaan valinnanvapautta tullaan laajentamaan erillisellä valinnanvapauslainsäädännöllä.

Yksityisellä sektorilla tuotetaan myös Kela-korvausten piirissä olevia tutkimuksia ja hoitoja. Tyypillisimmin tutkitaan erilaisia laboratorionäytteitä, mutta myös magneetti- ja röntgenkuvantamisella on merkittävä rooli.