Suun terveydenhuolto

Suuri osa suomalaisista hyödyntää yksityisen hammashuollon palveluita osana omasta hyvinvoinnistaan huolehtimista. Yksityinen sektori tuottaa arviolta 50-60 % hammaslääkäripalveluista asiakkaan omina, osin Kela-korvattuina käynteinä sekä esimerkiksi palvelusetelien avulla.

Hammaslääkäri- ja suuhygienistikäyntejä korvattiin vuonna 2015 yhteensä noin 2,4 miljoonaa kappaletta. Korvauksiin oikeuttavien yksityisten hammaslääkäripalvelujen kustannukset olivat 360 miljoonaa euroa. Osa yksityisten suun terveydenhuollon kustannuksista on sairausvakuutuslain mukaisten hoitokorvausten ulkopuolella. Sairausvakuutuslain ulkopuolelle jäävien yksityisten hammaslääkäripalvelujen kustannukset olivat THL:n mukaan 164 miljoonaa euroa vuonna 2014.