Työterveyshuollon palvelut

Työterveyshuollon tarkoituksena on edistää työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoimin työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa. Työterveyshuollon järjestäminen on työnantajille lakisääteistä. Lakisääteisen osuuden lisäksi työnantajat tarjoavat usein eri asteisesti sairaanhoidon palveluja työntekijöilleen. Yhdistämällä ennaltaehkäisevää työtä ja riskitekijöiden kartoitusta oikea-aikaiseen sairaanhoitoon on pystytty sekä lisäämään työhyvinvointia että vähentämään sairauspoissaoloja.

Työterveyshuollon rahoittavat työnantajat ja työntekijät. Vain maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon käytetään pieni määrä valtion verotuloja. Työnantajat maksavat työterveyshuollon kuluista yli 80 %. Osa tästä summasta kerätään palkan sivukuluna Kelalle, joka jakaa sitä eteenpäin työnantajille Kela-korvauksen muodossa.

Yksityiset lääkäriasemat tuottavat noin 80 % työterveyshuollon palveluista. Lisäksi palvelua tuottavat kunnat ja työnantajat itse. Työterveyshuollon menot ovat terveydenhuollon kokonaismenoista 4 %.