Sosiaalipalvelut ja vanhusten hoivapalvelut

Vanhuspalveluita ovat mm. kotihoito, palveluasuminen, vanhusten laitoshoito ja näihin liittyvät tukipalvelut. Lisäksi vanhukset käyttävät paljon erilaisia terveyspalveluita. Vammaisten ja kehitysvammaisten palveluita tuotetaan erilaisissa hoitolaitoksissa sekä päivä- ja työtoimintana. Muita soiaalipalveluita ovat mm. mielenterveys- ja päihdepalvelut ja lastensuojelupalvelut.

Sosiaalipalvelujen henkilöstöstä työskentelee noin kolmasosa yksityisellä sektorilla. Vanhuspalveluissa työskenteli vuonna 2014 yhteensä noin 80 000 ihmistä, joista yksityisen sektorin yrityksissä noin 17 000 ja järjestöissä reilut 11 000. Vammaispalveluissa työskenteli yhteensä noin 21 600 ihmistä, joista yrityksissä noin 5 200 ja järjestöissä noin 4 000. Muissa sosiaalipalveluissa työskenteli samaan aikaan noin 40 000 ihmistä, joista yli puolet yksityisen sektorin yrityksissä ja järjestöissä.