Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut muodostuvat lasten päiväkotihoidosta ja esiopetuksesta. Varhaiskasvatuspalvelut muodostavat merkittävän keskimäärin noin 30 %:n erän kuntien opetus- ja kulttuuritoimen kustannuksista. Kaikkiaan kuntien varhaiskasvatusmenot ovat noin 3 miljardia euroa. Varhaiskasvatuspalveluiden piirissä oli vuonna 2014 noin 230 000 lasta.

Varhaiskasvatuspalveluista tuotetaan vain hiukan yli 10 % yksityisenä toimintana. Viime vuosina ovat kuntien varhaiskasvatuspalveluiden palveluseteliostot lisääntyneet ja vuonna 2015 ne olivat yhteensä 91,9 miljoonaa euroa.