Yritysrakenne sosiaali- ja terveysalalla

Terveyspalvelualan yrityksistä 98 % työllisti alle kymmenen henkilöä vuonna 2015. Niiden osuus toimialan työllisyydestä oli 41% ja liikevaihdosta 44 %. Kuluneiden kymmenen vuoden aikana työllisyys- ja liikevaihto-osuuttaan ovat lisänneet etenkin suuret vähintään 250 henkilön ja jonkin verran myös keskisuuret 50-249 henkilön yritykset. Vuonna 2015 suurten yritysten työllisyys- ja liikevaihto-osuudet olivat 31-32 %. Pientyönantajia eli 2-9 henkilön mikroyrityksiä oli alan yrityksistä 14 % ja niiden osuus terveyspalvelualan työllisyydestä oli vajaa viidennes.

tilasto-lith-kuvio-5
Pientyönantajien (2-9 henkilöä) asema oli vahvin hammaslääkäri- ja kuvantamispalveluissa vuonna 2014. Ensihoidon palveluissa noin 40 % yrityksistä kuului pientyönantajiin, mutta niiden osuus toimialansa työllisyydestä jäi 10 prosenttiin. Fysioterapiapalvelussa pientyönantajia oli vajaa viidennes toimialansa yrityksistä, mutta niiden osuus työllisyydestä kohosi yli 40 prosenttiin vuonna 2014. Vähintään kymmenen henkilöä työllistävien yritysten osuus oli kuitenkin yli 50 % lähes kaikilla alatoimialoilla paitsi fysioterapia- ja kuvantamispalveluissa.

tilasto-lith-kuvio-6
Suuria, vähintään 250 henkilön yrityksiä toimi sosiaalipalveluissa Tilastokeskuksen yritystilastojen mukaan 13 kappaletta vuonna 2015. Suuret yritykset työllistivät asumisen sisältävissä sosiaalipalveluissa 40 % henkilöstöstä ja niihin kertyi saman verran toimialan liikevaihdosta. Avohuollon sosiaalipalveluissa suurilla yrityksillä on paljon vähäisempi merkitys. Monet suuret palveluntuottajat ovat järjestökonsernien tytäryhtiöitä.

tilasto-lith-kuvio-7
Monissa asumisen sisältävissä sosiaalipalveluissa ja avohuollossa lasten päivähoidossa jo erityislainsäädäntö edellyttää määrättyä henkilöstön vähimmäismäärää.

tilasto-lith-kuvio-8