Hyvinvointiala HALIn lausunnot

2018

 

28.11.2018

16.11.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tartuntalain muuttamisesta

15.11.2018

10.10.2018

30.8.2018

15.6.2018
Sosiaali- ja terveysministeriölle

15.6.2018
Sosiaali- ja terveysministeriölle

11.6.2018
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

7.5.2018
Sosiaali- ja terveysministeriölle

4.5. 2018

3.5. 2018

24.4.2018

19.4.2018

18.4.2018

4.4.2018

Liite:

28.2.2018
Lausunto

26.2.2018

2017

8.12.2017

22.11.2017

25.8.2017

14.8.2017

Viite: OKM/32/010/2017

21.6.2017

16.6.2017

16.6.2017

Liite:

13.6.2017

9.6.2017

Liite:

24.5.2017
Lausunto terveydenhuoltolain muutoksista ja ensihoitoasetuksesta

23.5.2017
Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi kilpailulain määräaikaisesta muuttamisesta (HE esitysluonnos 9.5.2017)

22.5.2017
Lausunto HE 15/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (TaV)

12.4.2017
Lausunto Hallituksen esityksestä laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

3.4.2017
Lausunto HE 15/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi

27.3.2017
Lausunto laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien toimintaedellytyksistä, rekisteröinnistä ja valvonnasta

31.1.2017
Lausunto valinnanvapauslakiluonnoksesta

2016

10.11.2016
Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä

9.11.2016
Lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta

10.9.2016
Lausunto päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistuksesta