Hyvinvointialan liiton lausunnot

2018

30.8.2018
Lausunto HE luonnos ALV 35 ja 38

15.6.2018
Sosiaali- ja terveysministeriölle
Lausunto koskien asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin asiakirjamalleja Viite / STM091:00/2017 sekä STM/3421/2017

15.6.2018
Sosiaali- ja terveysministeriölle
Lausunto suun terveydenhuollon yksikössä tuotettavista suun terveydenhuollon suoran valinnan palveluja koskevasta asiakirjamallista STM091:00/2017 sekä STM 3421/2017

11.6.2018
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle
Lausunto HE esityksestä eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta / HE/522017

7.5.2018

Sosiaali- ja terveysministeriölle

4.5. 2018

3.5. 2018

24.4.2018

19.4.2018

18.4.2018

 

4.4.2018

Liite:

28.2.2018
Lausunto

26.2.2018

2017

8.12.2017

22.11.2017

25.8.2017

14.8.2017

Viite: OKM/32/010/2017

21.6.2017

16.6.2017

16.6.2017

Liite:

13.6.2017

9.6.2017

Liite:

24.5.2017
Lausunto terveydenhuoltolain muutoksista ja ensihoitoasetuksesta

23.5.2017
Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi kilpailulain määräaikaisesta muuttamisesta (HE esitysluonnos 9.5.2017)

22.5.2017
Lausunto HE 15/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (TaV)

12.4.2017
Lausunto Hallituksen esityksestä laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

3.4.2017
Lausunto HE 15/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi

27.3.2017
Lausunto laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien toimintaedellytyksistä, rekisteröinnistä ja valvonnasta

31.1.2017
Lausunto valinnanvapauslakiluonnoksesta

2016

10.11.2016
Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä

9.11.2016
Lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta

10.9.2016
Lausunto päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistuksesta