ALUEVAALIT 2022

Valtuutettu,
Sinä olet
SOTE-UUDISTUS

Uudet sote-lait hyväksyttiin kesällä 2021

Silloin päätettiin kuitenkin vain hallinnon rakenteista. Hallinto ei meitä hoivaa tai hoida. Tarvitsemme palveluita – yhteyttä lääkäriin, vertaistukiryhmiä, vanhusten hoivakoteja – jotta meidän on hyvä olla. Arvoisa tuleva hyvinvointialueen valtuutettu, sinä päätät, millaisia nuo palvelut ovat.

Tällä sivulla on hyödyllistä tietoa hyvinvointialuevaalien ehdokkaille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

1. Vaadi avoimuutta kustannuksiin

Sosiaali- ja terveyspalveluiden täytyy olla laadukkaita ja niihin pitää päästä. Miten hyvää laatua riittää entistä useammalle? Siten, että palveluja vertaillaan ja valitaan paras.

Hyvinvointialueen pitää voida asettaa julkisen yksiköt, yritykset ja järjestöt kuvitteelliseen riviin ja valita paras tai parhaat tahot tuottamaan palveluja alueen ihmisille.

Yksi vertailtava asia on hinta. Tällä hetkellä julkisen tuotannon kustannukset eivät ole läpinäkyviä. Vertailu ei siis ole mahdollista.​ Vaadi avoimuutta!

 • Vertaile ja valitse sen jälkeen kokonaisvaltaisesti paras palveluntuottaja​ tai palvelutuotantotapa: ostopalvelu, palveluseteli, oma tuotanto tai niiden yhdistelmä.
 • Kirjoita tämä prosessi hyvinvointialueen palvelustrategiaan kaiken palvelutuotannon lähtökohdaksi​.

Julkisen palvelutuotannon kustannukset pitää saada läpinäkyviksi​. HALIn talous- ja veroasiantuntija Joel Kuuva kertoo videolla, miksi tämä on tärkeää.

Tiesitkö?

Lainsäätäjä kannustaa vertailuun. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta totesi sote-lakeja käsitellessään useaan otteeseen seuraavasti:

”Hyvinvointialueilla on tärkeää kehittää oman palvelutuotannon ja yksityiseltä hankittujen palvelujen vertailukelpoisuutta, jotta erilaisten tuotantomuotojen laatuun ja kustannusvaikuttavuuteen liittyvä tieto tulee osaksi hyvinvointialueiden tuotantotapojen valintaa tukevaa päätöksentekoa.”

Ote eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnöstä (StVM 16/2021).

Selvitimme hoivan kustannuksia, katso päivittyvät laskelmat

Toteutimme kesällä ja syksyllä 2021 tehostetun palveluasumisen kustannuslaskennan kunnittain tai kuntayhtymäkohtaisesti. Laskelmia päivitetään sivuille sitä mukaa, kun niitä valmistuu.

Tutustu HALIn selvitykseen hoivan kustannuksista

2. Katso pitkälle, valitse paras

Hyvinvointialueen kunnissa ja muilla hyvinvointialueilla on varmasti hyviä käytäntöjä. Tutustu niihin ja ota parhaat käyttöön​. Mieti myös, mitä ihan uutta voisi tehdä, jotta isoista haasteista selvitään. Tämä ajankohta ei enää toistu, hyvinvointialueet perustetaan vain kerran​. Aluevaalit 2022 ovat erittäin ratkaisevassa roolissa tulevaisuuden sote-palveluiden kannalta.

Kannattaako tehdä itse vai ostaa? Onko joku tietty palvelujen osa-alue, joka kannattaisi ulkoistaa? Tai tietyn asuinalueen palvelut? Mistä on parhaat kokemukset meillä ja muualla?

 • Tutki, mihin kaikkeen palveluseteli taipuu. Entä henkilökohtainen budjetti?​Palveluseteli on hyvä ratkaisu moneen, mutta huolehdithan, että sen arvo on kunnossa​.
 • Millaisia kumppanuuksia yksityisillä palveluntuottajilla on tarjota? Mitä ihan uutta voisitte yhdessä kehittää? Yritykset ja järjestöt innovoivat jatkuvasti uutta ja ovat edelläkävijöitä esimerkiksi digitaalisten lääkäripalvelujen ja muiden teknologisten innovaatioiden kehittämisessä. Rakenna omille asukkaillesi parhaat hyvinvointipalvelut yhteistyössä​.

Miten parhaat palvelut hyvinvointialueilla toteutetaan? HALIn sote-johtaja Eveliina Vigelius kertoo videolla, mitä kaikkea tulevien aluevaltuutettujen käsissä on.

Yhteistyöllä saavutettuja tuloksia

Vuonna 2021 Suomen terveysasemista 58 (kaikkiaan 510 julkisesta terveysasemasta) oli yksityisen palveluntuottajan vastuulla. Kunnista 25 oli ulkoistanut valtaosan sote-palveluistaan yrityksille.


Ulkoistetuilla terveysasemilla pääsee keskimäärin 2,6 kertaa nopeammin hoitoon kuin julkisesti tuotetulla terveysasemalla. Suurissa kaupungeissa ulkoistetuille terveysasemille pääsee hoitoon jopa viisi kertaa nopeammin kuin kunnan omalle terveysasemalle.


Ulkoistuksilla on saavutettu myös kustannustehokkuutta: kustannusten kasvu on ulkoistuksissa laskenut 2,1 prosenttiin ulkoistuksia edeltäneestä 5,9 prosentista.

Miten hyvinvointialueet voivat ratkaista suuret sote-haasteensa?

Terveystalo Oy:n toimitusjohtaja, HALIn hallituksen puheenjohtaja Ville Ihon mukaan keskeinen osa ratkaisua ovat digitalisaatio ja teknologian hyödyntäminen.

3. Tarjoa järjestöjen tukea elämän haasteisiin

Sote-alan järjestöt tarjoavat Suomessa korvaamatonta tukea ja apua elämän haastavissa tilanteissa. Järjestöjen hyödyntäminen on ratkaisevan tärkeää pitää mukana aluevaalien keskusteluissa ja hyvinvointialueen valtuutetun työssä.

 • Pidäthän huolen, että esimerkiksi terveyskeskuksessa osataan neuvoa, millaisia vertaistukiryhmiä on saatavilla.
 • Sote-alan sadat järjestöt tekevät korvaamatonta hyvinvointityötä, jonka jatkumisesta ja kehittämisestä tulee huolehtia. Huolehdithan esimerkiksi, että järjestöillä on alueellasi toimivat tilat myös tulevaisuudessa.

Millaista hyötyä hyvinvointialueet voivat saada järjestötyöstä? HALIn terveyspalvelujohtaja Hanna-Maija Kause kertoo videolla.

Tiesitkö?

Järjestöjen avun ja tuen saa osaksi palvelujen tarjontaa esimerkiksi siten, että palvelusta, kuten terveyskeskuksesta, järjestetään aina tarvittaessa polku järjestöjen tuen piiriin. Hyvinvointialueelle voisi luoda järjestelmän, jossa esimerkiksi lääkäri antaa potilaalle tietoa järjestöistä ja niiden tarjoamasta vertaistuesta tai tietolähteistä tietyn diagnoosin yhteydessä. Myös sosiaalityöntekijä voi ohjata asiakkaan järjestöjen avun piiriin. Erinomainen ja jo käytössäkin oleva esimerkki tästä on asiakkaalle tehty tarjotin järjestöjen tarjoamista palveluista.

4. Kirjaa hyvät suunnitelmat kirjoihin ja kansiin

 • Palvelustrategia on asiakirja, johon nojautuen todellinen sote-uudistus joko tehdään tai ei tehdä. Siinä määritellään, miten palvelut konkreettisesti toteutetaan ja mihin suuntaan niitä alueella kehitetään​.
 • Huolehdithan, että edellä esitetyt kolme kohtaa tulevat kirjatuiksi palvelustrategiaan.

Mitä uusien valtuutettujen on huomioitava heti työnsä alussa? HALIn asiantuntija Ville Laakso kertoo vinkit ensimmäisiin sote-päätöksiin.

Palvelustrategiaan kannattaa kirjata seuraavia asioita:

 • Hyvinvointialueella hyödynnetään yrityksiä ja järjestöjä.
 • Hyvinvointialue tunnistaa, että yrityksissä ja järjestöissä tehdään merkittävää innovaatiota työtä. Tämä työ huomioidaan hyvinvointialueiden kehitystyössä ja ratkaisujen etsinnässä.
 • Järjestöjen tarjoama tuki integroidaan kiinteäksi osaksi hyvinvointialueen sote-palveluja esimerkiksi ohjaamalla asiakkaita järjestöjen tuen piiriin.
 • Palvelusetelin arvo määritellään kohtuulliseksi siten, että palveluseteli on asiakkaalle aina realistinen vaihtoehto eikä asiakkaan omavastuuosuus nouse ylivoimaiseksi.
 • Asiakkaalle tarjotaan aina mahdollisuutta valita palveluseteli.
 • Jos hoito- tai hoitotakuuajat ylittyvät, asiakkaalle myönnetään aina palveluseteli.
 • Hyvinvointialue selvittää kaiken oman sote-palvelutuotantonsa kustannukset kokonaisuudessaan ja julkaisee tiedon niin, että se on helposti saatavilla.
 • Hyvinvointialue tuottaa vertailukelpoista tietoa myös sote-palveluiden saatavuudesta, laadusta ja yhdenvertaisuudesta.

Oletko aluevaaliehdokas tai mukana sote-valmistelussa? Ota hyötykäyttöön HALIn asiantuntijoiden materiaalit.

Kohti uutta sotea

Kohti uutta sotea -esityksessä kuvaamme tiivistetysti uuden lainsäädännön reunaehdot ja ehdotuksemme entistä paremman sote-järjestelmän luomiseksi.

kohti-uutta-sotea.pdf, 5 Mt

Lataa

Monituottajuuden käsikirja

Monituottajuuden käsikirjassa kuvaamme hieman seikkaperäisemmin sote-lainsäädännön reunaehtoja ja monituottajuudella saavutettavissa olevia hyötyjä.

monituottajuuden-kasikirja.pdf, 1 Mt

Lataa

Tiekartan tuki alueille

Tiekartan tuki alueille kuvaa yritysten ja järjestöjen näkökulmasta huomioon otettavia asioita STM:n tiekarttaa toimeenpantaessa.

tiekartan-tuki-alueille.pdf, 3 Mt

Lataa

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää aluevaaleista ja soten toimeenpanosta tai kaipaatko aiheesta haastateltavaa juttuusi? Ota yhteys HALIn asiantuntijoihin.

Soten toimeenpanosta lisätietoja antavat johtaja (sote-palvelujen kehittäminen) Eveliina Vigelius ja asiantuntija (elinkeinoasiat, lakimies) Ville Laakso.

Materiaalipyyntöihin vastaa viestintäpäällikkö Siina Ekberg.

 

Vigelius Eveliina

Eveliina Vigelius

Johtaja, sote-palvelujen kehittäminen

Laakso Ville

Ville Laakso

asiantuntija, lakimies, sote-palvelujen kehittäminen

Ekberg Siina

Siina Ekberg

Viestintäpäällikkö