Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää yhdessä elinkeinokeskusten kanssa loka-marraskuussa Digi-Soteuttamoita eri puolilla maata. Tavoitteena on tukea pk-toimijoita digitaalisten ratkaisujen käyttöönottamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon eri toiminnoissa.

Ohjelmakokonaisuuteen kuuluu kolme osaa:

1) Digi-Soteuttamo, joka on avoin tilaisuus kaikille SOTEHY –toimijoille. Tilaisuus on kestoltaan noin 2,5 – 3,0 tuntia, yleensä iltapäivään tai alkuiltaan sijoittuen.

2) Syventävät Digi-illat, joihin valitaan enintään 10-15 organisaatiota ilmoittautumisen perusteella per alue. Syventäviä Digi-iltoja on 1-2 iltaa, kesto noin 2,5 – 3,0 tuntia per ilta.

3) Digitrainer / Digiohjaaja –palvelu, digiratkaisun tehneille organisaatioille. Ajankäyttö on täysin organisaatiokohtainen ja digiratkaisusta riippuen muutamasta tunnista useampaan päivään.

Koulutustilaisuuksissa huomioidaan paikalliset tarpeet, toiveet ja olemassa olevat verkostot. Näin ollen edellä mainitut kolme toiminnallista kokonaisuutta voivat tarkalta sisällöltään ja toteutustavoiltaan erota maantieteellisin toteutusalueittain.

Digi-soteuttamojen ohjelmat löytyvät täältä 

Tutustu myös seuraaviin yritystoimintaasi tukeviin oppaisiin:

  • Vauhdita sote-palveluntuotanto lentoon -opas: oppaassa kerrotaan hyväksi koetuista menetelmistä sote-palveluntuottajien liiketoiminnan kehittämiseen ja annetaan tuoretta tietoa sote-toimintaympäristön muutoksesta

  •  Talven 2018-2019 aikana järjestettiin kaksi SOTE-Kiihdyttämöä. Näistä toisesta eli Kaakkois-Suomessa toteutetusta Kiihdyttämöstä tehtiin LUT-yliopiston kanssa yhteistyössä raportti (opiskelijatyö, raportti oli osa opiskelijan diplomityötä). Raportissa arvioidaan Kaakkois-Suomen Sote-kiihdyttämön vaikutuksia, toteutustapana kyselytutkimus.
  • SOLKI-työkalu sote-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen