Hyvinvoiva Suomi

Olemme tottuneet Suomessa toimivaan julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Olemme kuitenkin tulleet tienristeykseen. Väki ikääntyy, työvoimasta on pula ja järjestelmä ei vastaa nykytarpeisiin. Kaikilla on oikeus hyvään hoitoon ja hoivaan. Meillä on mahdollisuus valita hyvinvoinnin polku.

Katso HALIn vaalistarttin videotallenne

Ratkaisuja hyvinvoivan Suomen puolesta ovat pohtimassa neljän suurimman puolueen hyvinvoinnin kärkiosaajat: perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, kansanedustaja Sari Sarkomaa, eduskunnan varapuhemies Tuula Haatainen ja kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto. Tilaisuuden ja keskustelun juontaa toimittaja Marja Sannikka.

Työlle tekijöitä

Sote-alan työvoiman saatavuus turvataan asettamalla opiskelijoiden sisäänottomäärät vastaamaan tulevaisuuden työvoimatarpeita ja luomalla oppisopimuksesta toimiva väylä ammatin hankkimiseen. Edistetään työperäistä maahanmuuttoa poistamalla saatavuusharkinta sote-alan tehtävistä sekä kehittämällä joustavampi järjestelmä ulkomailla tai työelämässä hankitun osaamisen tunnistamiseksi ja hyväksi lukemiseksi.

Parempia palveluja vertailtavuudella

Suomeen on luotava hallituskauden ensimmäisellä puoliskolla sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen palveluntuottajien kansallinen vertailujärjestelmä. Se auttaa päättäjiä ja asiakkaita vertailemaan eri tuottajia. Päättäjät velvoitetaan kaikkien tuottajien, myös julkisten, vertailuun.

Kaikki tuottajat töihin

Palvelusetelin ja valinnanvapauden palveluvalikoimaa kasvatetaan perusterveydenhuoltoon, kuntoutukseen ja varhaiskasvatuspalveluihin.  Palvelujärjestelmää on uudistettava erottamalla järjestäjä ja tuottaja toisistaan. Sote-alan yleishyödyllisten järjestöjen roolit ja tehtävät on selkeytettävä.

OTA YHTEYTTÄ