Musiikin käyttö hoivakodeissa

Hyvinvointiala HALI ry, Gramex ja Teosto tarkentavat Musiikki hoivakodeissa -luvan soveltamiskäytäntöjä.

HALI ry ei sovi musiikin käytön ehdoista jäsentensä puolesta, mutta tarjoaa toiminnanharjoittajille tietoa Teoston ja Gramexin lupakäytännöistä sekä niiden soveltamisesta ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen ja yhteisöllisen asumisen yksiköissä. Mahdolliset päätökset lupien hankinnasta sekä tätä edeltävän arvion niiden tarpeesta tekee kukin toiminnanharjoittaja itsenäisesti.

Musiikki hoivakodeissa -luvan tarve määräytyy yhteistä tilaa käyttävien asukkaiden lukumäärän perusteella. Tekijänoikeusjärjestöt ovat katsoneet, että esitys määritellään julkiseksi (ns. suurehko suljettu piiri), kun samaa yhteistä tilaa käyttää 25 asukasta tai enemmän. Mikäli yhteistä tilaa käyttävien asukkaiden määrä on alle 25 asukasta, lupaa ei tarvita.

 

Esimerkkitilanteita, joiden perusteella luvan tarvetta voidaan arvioida

 

1. TAUSTAMUSIIKKILUPAA EI TARVITAsellaisissa yhteisissä tiloissa, joissa musiikin esityslaitteisto on asukkaiden henkilökohtaista omaisuutta ja sinne itse toimittamaa, kuten esim. TV tai radio kerhohuoneessa tai harrastetilassa. Kuitenkin jos laitteet on toimittanut ja niitä ylläpitää asumispalvelun tarjoaja, luvan tarve tulee lähtökohtaisesti kyseeseen, jos mahdollisuus tilojen käyttämiseen on 25 tai useammalla asukkaalla.

 

2. LUPA LÄHTÖKOHTAISESTI TARVITAANtilanteissa, joissa useampi ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö jakaa yhteisen tilan ja kyseisessä tilassa esitetään musiikkia esimerkiksi TV:n tai radion välityksellä, mikäli tilojen käyttömahdollisuus on 25 tai useammalla asukkaalla. Mikäli tämä asukasmäärä ei ylity, tai tilassa ei esitetä musiikkia, luvalle ei ole tarvetta.

 

3. LUPA LÄHTÖKOHTAISESTI TARVITAAN, kun yhteisissä tiloissa järjestetään asukkaille palveluntarjoajan toimesta järjestettyjä esim. johdettuja yhteislaulutilaisuuksia tai muuta elävää musiikkia. Poikkeuksena tästä ovat tilanteet, joissa tilaisuuteen osallistuu alle 25 henkilöä.

 

4. TILAT JA PALVELUT, JOTKA OVAT AVOINNA KAIKILLE HALUKKAILLE (kuten esim. lounasravintolassa tai kampaamossa soitettava taustamusiikki) lisensoidaan erikseen, tähän tarkoitukseen soveltuvilla tuotteilla. Toiminnanharjoittaja vastaa lupien hankinnasta.

 

5. JOS KYSE ON ELÄVÄÄ MUSIIKKIA SISÄLTÄVÄSTÄ TILAISUUDESTA TAI TAPAHTUMASTA, (esim. lauluhetkestä tai trubaduurikeikasta), musiikin käyttöluvan hankkii sen pääasiallinen järjestäjä. Lupa tarvitaan sekä ilmaisiin että pääsymaksullisiin tilaisuuksiin.

 

6. YHTEISTEN TILOJEN NIIN SANOTTU JYVITTÄMINEN VUOKRIIN ei vapauta luvan tarpeesta, mikäli lupa muutoin on tarpeen.

 

Gramex-luvat

Teosto-luvat