Työsuhdevalikko

Miten neuvottelut etenevät?

  • HALIn neuvottelemat viisi eri työehtosopimusta ovat voimassa vuoden 2020 maaliskuun tai huhtikuun loppuun saakka.
  • HALIn eri työehtosopimusten moninaiset työryhmät ovat käynnissä, ja tulevaa neuvottelukierrosta pohjustetaan. 
  • Varsinaiset palkkaneuvottelut tiivistyvät lähempänä sopimuskauden loppua, helmi-maaliskuussa 2020. 
  • TES-asioita valmistellaan kunkin TES:n työnantajataustaryhmässä sekä HALIn hallituksen TES-jaoksissa.
  • Keskeiset linjaukset vahvistetaan HALIn hallituksessa.
  • Edellisellä kierroksella kunta-alalla oli ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja, mutta lakkovaroituksia ei annettu. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla ylityö- ja vuoronvaihtokieltojen lisäksi annettiin lakkovaroitus, ja sopimus syntyi valtakunnansovittelijan sovintoesityksen kautta. 

Taustaa liittokierrokselle

  • Aiemmin sopimuksista neuvoteltiin keskitetysti. Tämä tarkoitti sitä, että työnantajan keskusjärjestöt, kuten Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kuntatyönantajat KT, ja työntekijöiden keskusjärjestöt Akava, SAK ja STTK neuvottelivat raamit palkankorotuksille. Jos mukana neuvotteluissa oli myös Suomen hallitus, voitiin tehdä veroihin ja sosiaaliturvamaksuihin liittyviä ratkaisuja.
  • Enää keskitettyjä sopimuksia ei tehdä, vaan työmarkkinaratkaisut käydään erikseen jokaisessa työ- ja virkaehtosopimuspöydässä. Toki liitot koordinoivat keskenään tehtäviä ratkaisuja.