Työsuhdevalikko

Neuvottelukumppanit eli allekirjoittajajärjestöt​

Yksityisen sote- ja varhaiskasvatussektorin työehtosopimuksista neuvottelevat Hyvinvointiala HALI ry ja työntekijöiden neuvottelujärjestöt ja liitot.

Yksityinen sosiaalipalveluala (n. 67.000 työntekijää)​

 • Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry (Tehy, SuPer, ERTO)​
 • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry​
 • Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry​
 • Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry (Jyty, Pardia, STHL)​
 • OAJ:n kanssa lisäpöytäkirja varhaiskasvatuksessa​

Terveyspalveluala (n. 21.000 työntekijää)​

 • Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry (Tehy, SuPer, ERTO)​
 • Rinnakkaissopimus Terveyspalvelualan Unioni ry:n kanssa

Sosiaalialan järjestöt (n. 5400 työntekijää)​

 • Toimihenkilöliitto ERTO ry

Ensihoito (n. 700 työntekijää )​

 • Suomen Sairaankuljetusliitto
 • Tehy​ ry

Työterveyslaitos (n. 500 työntekijää)​

 • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
 • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
 • Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry
 • Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry (Tehy, SuPer, ERTO)