Työsuhdevalikko

Neuvottelukumppanit eli allekirjoittajajärjestöt​

Yksityisen sote- ja varhaiskasvatus sektorin työehtosopimuksista neuvottelevat Hyvinvointiala HALI ry ja työntekijöiden neuvottelujärjestöt ja liitot.

Yksityinen sosiaalipalveluala (n. 60.000 työntekijää)​

 • Terveys- ja sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN ry (Tehy, SuPer, ERTO)
 • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
 • Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
 • Jyty-Ammattiliitto Pro-STHL Neuvottelujärjestö ry
 • OAJ:n kanssa lisäpöytäkirja varhaiskasvatuksessa

Terveyspalveluala (n. 23.000 työntekijää)​

 • Terveys- ja sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN ry (Tehy, SuPer, ERTO)
 • Rinnakkaissopimus Terveyspalvelualan Unioni ry:n kanssa

Sosiaalialan järjestöt (n. 5000 työntekijää)​

 • Toimihenkilöliitto ERTO ry

Ensihoito (n. 1000 työntekijää )​

 • Suomen Sairaankuljetusliitto
 • Tehy​ ry

Työterveyslaitos (n. 600 työntekijää)​

 • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
 • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
 • Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry
 • Terveys- ja sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN ry (Tehy, SuPer, ERTO)