Työsuhdevalikko

Tietopankki koronaviruksen vaikutuksista

Koronavirus COVID-19 on julistettu globaaliksi pandemiaksi ja sen ennakoidaan leviävän lähipäivinä ja -viikkoina vauhdilla myös Suomessa. HALI seuraa päivittäin tilanteen kehittymistä. Päivitämme tälle sivustoille tärkeää tietoa koronatilanteen aiheuttamista muutoksista työsuhteiden ehtoihin, valmiuslain vaikutuksista työnantajuuteen sekä kaikki keskeisimmät viranomaisohjeistukset. Tutustu sivuston sisältöihin tarkasti ja ota ne käyttöön!

Viruksen leviämisen uhka on sen verran vakava, että yritysten ja järjestöjen on syytä seurata tilanteen kehittymistä päivittäin ja päivittää varautumisensa tasoa tilanteen kehittymisen ja viranomaisohjeistuksen muutosten mukaisesti.

Tärkeä asia viruksen leviämisen estämisessä on hyvä käsihygienia.

Tärkeä asia viruksen leviämisen estämisessä on hyvä käsihygienia ja muu hygienia. Tästä on ohjeistettava ja muistutettava henkilöstöä. Tärkeää on myös ohjeistaa henkilöstö siitä, miten oireita saaneiden halutaan käyttäytyvän.

Yrityksiä suositellaan ottamaan ”oma ilmoitus esimiehelle” -käytäntö epidemian aikana.

HALIn ohjeet työnantajille

Mitä työnantajan tulee tietää korona-tilanteesta juuri nyt?

Tulossa olevat muutokset työlainsäädäntöön

HALIn Valmiuslaki-info jäsenille 24.3.

Q&A Valmiuslaki-webinaarissa 24.3. esitetyt kysymykset

Ohjeet hätätyön teettämisestä

Huoltovarmuuskeskus jakaa suojavarusteita viiden erityisvastuualueen kautta

STM:stä saadun tiedon mukaan, palveluseteli- ja ostopalveluasiakkaita hoitavilla sote-tahoilla on oikeus saada varmuusvarastojen materiaaleja kuntien ulkoistamien asiakkaiden hoitamista varten. Varmuusvaraston materiaalien jakamista koordinoivat erityisvastuualueet eli erva-alueet.

Henkilösuojauksissa on hyvä muistaa myös kotihoidon asiakkaat ja henkilökunta, joissa suojaimien menekki on suuri. Suojaimet tulee vaihtaa jokaisen asiakaskontaktin jälkeen – varsinkin, kun suurin osa kotihoidon asiakkaista kuluu riskiryhmään joko iän tai sairauden vuoksi. Tällä hetkellä suojaimia ei tahdo saada Suomessa rahallakaan, sillä tavarantoimittajilla on vaikeuksia saada niitä tehtailta.

Mikäli teillä on aukko suojavarusteissa, puutetta käsidesistä tai muista suojavarusteista, olkaa välittömästi yhteydessä alueenne sairaanhoitopiirin yliopistolliseen sairaalaan. Toimijoiden hygieniayhdyshenkilöiden tulee olla yhteydessä joko kunnan tai sairaanhoitopiirin hygieniahoitajiin ja kertoa tarpeensa hyvissä ajoin. Suosittelemme ottamaan yhteyttä ensi tilassa.

Katso STM:n tiedote tästä.

Omavalvonta tehokkaaseen käyttöön

Kaikissa toimintayksiköissä tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että päivittäiset poikkeavat tapahtumat ja mahdolliset laatupoikkeamat kirjataan ylös huolellisesti omavalvonnan menetelmien ja periaatteiden mukaisesti. Mahdollisista laatupoikkeamista ja poikkeuksellisista tapahtumista on suositeltavaa luoda jatkuvasti päivittyvä ja ylläpidettävä tiedosto. On myös suositeltavaa tiedottaa valvovia viranomaisia merkittävistä poikkeamista pikimmiten. Omavalvonta on siis toiminnan ensisijainen valvonnan keino. Tämä pätee myös poikkeustilanteissa.  

Hyödyllisiä tiedotteita työnantajille

STM:n tiedotteet

Koronavirustartuntoihin varautuminen ja asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen kotiin annettavissa palveluissa

(Tämä ohje korvaa 15.4.2020 annetun ohjeen koronavirustartuntoihin varautumisesta ja asiakkaiden tarpeisiin vastaamisesta kotiin annettavissa palveluissa ja tätä ohjetta sovelletaan välittömästi. Ohje on voimassa 31.8.2020 saakka.)

Kuntien turvattava perustason sosiaali- ja terveyspalvelut ja tuettava heikommassa asemassa olevia poikkeusoloissa

OKM

Q&A Koronatilanteen vaikutukset varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa

Kuntaliitto

Perusohjeistusta sijaishuollossa olevien lasten osalta