Työsuhdevalikko

Tietopankki koronaviruksen vaikutuksista

Päivitämme tälle sivustolle tärkeää tietoa koronatilanteen aiheuttamista muutoksista työsuhteiden ehtoihin ja kaikki keskeisimmät viranomaisohjeistukset. Tutustu sivuston sisältöihin ja ota ne käyttöön!

Päivitetty 16.12.2020. 

Tärkeä asia viruksen leviämisen estämisessä on hyvä käsihygienia.

Koronaviruksen leviämisen estämisessä hyvä käsihygienia ja muu hygienia sekä maskin käyttö ovat tärkeitä. Tästä on ohjeistettava ja muistutettava henkilöstöä. Lisäksi henkilöstöä on tärkeää ohjeistaa siitä, miten oireita saaneiden tulee toimia.

Miten toimitaan, jos työntekijällä on hengitystieinfektion oireita? Miten toimitaan niissä tilanteissa, joissa oireet ovat poistuneet, mutta testitulosta ei olla saatu?

Jos työntekijällä on hengitystieinfektion oireita, tulee hakeutua lääkärin vastaanotolle. Poissaolon peruste on sairauspoissaolo siihen saakka, että oireet poistuvat.

Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijä voi palata työhön, kun hän on ollut oireeton vähintään 2 vrk (48 t) ja oireiden alusta on kulunut vähintään 7 vrk. Kontrollinäytteitä ei tarvitse ottaa. Jos työntekijä on käynyt koronatestissä, ja testitulosten saaminen vie aikaa, voi työntekijä palata töihin 48 tunnin oireettoman jakson jälkeen edellä mainittua ohjeistusta noudattaen. Oireettomuudella tarkoitetaan yllämainituissa yhteyksissä sitä, että kuume on poissa ja muut oireet ovat selvästi vähenemässä. Huom. haju- tai makuaistin muutos tai lievä ärsytysyskä ainoana oireena ei vaadi eristyksen jatkamista.

Miten toimitaan, jos potilaalla tai asiakkaalla on hengitystieinfektion oireita?

Kun potilaalla tai asiakkaalla on hengitystieinfektion oireita ja hänellä epäillään koronaviruksen aiheuttamaa infektiota, tulee henkilökunnan asianmukaiseen suojautumiseen kiinnittää erityistä huomiota. Yksiköissä tulee olla suunnitelma tartuntavaarallisen potilaan ohjaamisesta ja eristämisestä toimipisteen sisällä.

 

HALIn ohjeet työnantajille

Ohjeet hätätyön teettämisestä

Huoltovarmuuskeskus jakaa suojavarusteita viiden erityisvastuualueen kautta

STM:stä saadun tiedon mukaan, palveluseteli- ja ostopalveluasiakkaita hoitavilla sote-tahoilla on oikeus saada varmuusvarastojen materiaaleja kuntien ulkoistamien asiakkaiden hoitamista varten. Varmuusvaraston materiaalien jakamista koordinoivat erityisvastuualueet eli erva-alueet.

Henkilösuojauksissa on hyvä muistaa myös kotihoidon asiakkaat ja henkilökunta, joissa suojaimien menekki on suuri. Suojaimet tulee vaihtaa jokaisen asiakaskontaktin jälkeen – varsinkin, kun suurin osa kotihoidon asiakkaista kuuluu riskiryhmään joko iän tai sairauden vuoksi.

Mikäli teillä on aukko suojavarusteissa, puutetta käsidesistä tai muista suojavarusteista, olkaa välittömästi yhteydessä alueenne sairaanhoitopiirin yliopistolliseen sairaalaan. Toimijoiden hygieniayhdyshenkilöiden tulee olla yhteydessä joko kunnan tai sairaanhoitopiirin hygieniahoitajiin ja kertoa tarpeensa hyvissä ajoin. Suosittelemme ottamaan yhteyttä ensi tilassa.

Katso STM:n tiedote tästä.

Omavalvonta tehokkaaseen käyttöön

Kaikissa toimintayksiköissä tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että päivittäiset poikkeavat tapahtumat ja mahdolliset laatupoikkeamat kirjataan ylös huolellisesti omavalvonnan menetelmien ja periaatteiden mukaisesti. Mahdollisista laatupoikkeamista ja poikkeuksellisista tapahtumista on suositeltavaa luoda jatkuvasti päivittyvä ja ylläpidettävä tiedosto. On myös suositeltavaa tiedottaa valvovia viranomaisia merkittävistä poikkeamista pikimmiten. Omavalvonta on siis toiminnan ensisijainen valvonnan keino. Tämä pätee myös poikkeustilanteissa.  

Hyödyllisiä tiedotteita työnantajille

STM:n tiedotteet

Koronavirustartuntoihin varautuminen ja asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen kotiin annettavissa palveluissa

(Tämä ohje korvaa 15.4.2020 annetun ohjeen koronavirustartuntoihin varautumisesta ja asiakkaiden tarpeisiin vastaamisesta kotiin annettavissa palveluissa ja tätä ohjetta sovelletaan välittömästi. Ohje on voimassa 31.8.2020 saakka.)

Kuntien turvattava perustason sosiaali- ja terveyspalvelut ja tuettava heikommassa asemassa olevia poikkeusoloissa

OKM

Q&A Koronatilanteen vaikutukset varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa

Kuntaliitto

Perusohjeistusta sijaishuollossa olevien lasten osalta