Tartuntatautipäiväraha

Tartuntatautipäivärahaa voi saada, mikäli tartuntatautilääkäri allekirjoittaa todistuksen tartuntapäivärahaa varten.

Tartuntatautipäivärahaan vaikuttavan sairausvakuutuslain väliaikaisen lainsäädännön voimassaolo päättyi 31.12.2022. Tartuntatautipäivärahan saaminen edellyttää 1.1.2023 alkaen taas tartuntataudeista vastaavan lääkärin tekemää päätöstä, eikä tartuntatautipäivärahaa voi enää saada muun lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan kirjoittaman todistuksen perusteella.

Tartuntatautipäivärahaan on oikeus, jos työntekijällä on luotettavasti todettu covid-19 tartunta eikä hän siitä johtuen voi tehdä ansiotyötään. Tämä tarkoittaa virallista laboratoriovarmistettua covid-19 tartuntaa julkisen tai yksityisen terveydenhuollon tai työterveyshuollon kautta. Kotitesti ei riittäisi päivärahan saamiseen. Mikäli työntekijä voi koronatartunnasta huolimatta tehdä työtään esimerkiksi etätyönä, ei oikeutta päivärahaan ole.

Tartuntatautipäivärahan takautuva hakuaika on lyhentynyt kahteen kuukauteen, mikäli tartuntataudista johtuva työstä poissaolo ja ansionmenetys on alkanut 1.1.2023 jälkeen. Jos tartuntataudista johtuva työstä poissaolo ja ansionmenetys on alkanut viimeistään 31.12.2022, tartuntatautipäivärahaa voi hakea vielä väliaikaisten säännösten mukaan, jolloin tartuntatautipäivärahan hakuaika on 6 kuukautta.


Päivitetty 4.1.2023: päivitetty tieto, että nykyään tartuntatautipäivärahaa voi saada ainoastaan tartuntatautilääkärin kirjoittamalla todistuksella.