Työsuhdevalikko

Työaika ja työaikalaki

Työaikalaki on työaikaa koskeva yleislaki. Työehtosopimuksissa on kuitenkin sovittu monista alakohtaisista poikkeuksista työaikalakiin. Silloin noudatetaan työehtosopimusta työaikalain sijaan.

Työaikaa on työsuoritukseen käytetty aika sekä aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Työsuhteessa noudatettavasta työajasta sovitaan työsopimuksessa työehtosopimuksen asettamissa rajoissa.

Terveet ja tulokselliset työajat sosiaalipalvelualalla -oppaasta löytyy hyödyllistä käytännön tietoa työvuorosuunnittelusta ja siitä, kuinka paikallinen työaikasopimus neuvotellaan yhdessä keskustellen. Opas on päivitetty 1.2.2017 voimaan tulleen työajan pidennyksen sekä uusien paikallisen sopimuksen mahdollisuuksien osalta (uusi 6 a §).