Työsuhdevalikko

Työajan lyhentäminen hyvinvointialalla

Kaikilla Hyvinvointiala HALIn sopimusaloilla eli yksityisellä sosiaalipalvelualalla, terveyspalvelualalla, sosiaalialan järjestötyössä, ensihoitopalvelualalla sekä Työterveyslaitoksella on sovittu työajan palauttamisesta työmarkkinakeskusjärjestöjen solmimaa kilpailukykysopimusta edeltävälle tasolle. Työajan vuotuinen 24 tunnin pidennys poistetaan alakohtaisesti sovituilla tavoilla ja alakohtaisilla aikatauluilla.

Yksityinen sosiaalipalveluala

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työajan pidennys toteutettiin lisäämällä viikkotyöaikaa 30 minuuttia. Nyt viikkotyöaikaa vastaavasti lyhennetään 31.8.2020 alkaen 30 minuuttia. Yleis- ja jaksotyöajassa viikkotyöaika palautuu 38 tunnista 50 minuutista 38 tuntiin 20 minuuttiin. Kolmen viikon tasoittumisjakson työaika laskee siis nykyisestä 116,5 tunnista 115 tuntiin ja kuuden viikon tasoittumisjakson työaika laskee vastaavasti 233 tunnista 230 tuntiin. Toimistotyöajassa työaika palautuu 38 tunnista 37,5 viikkotuntiin.

Osa-aikaisilla kuukausipalkkaisilla työntekijöillä työajan lyhennys toteutetaan työajan suhteessa täyteen viikkotyöaikaan. Esimerkiksi 50 %:n työaikaa tekevän kuukausipalkkaisen osa-aikaisen työaika lyhenee 15 minuuttia viikossa, eli 50 % kokoaikaisen työntekijän työajan lyhennyksestä.

Työajan lyhennys ei koske tuntipalkkaisia työntekijöitä, kuten pidennyskään ei heitä koskenut. Heidän viikkotyöaikansa määräytyy siis edelleen työsopimuksessa sovitun mukaisesti.

Sosiaalialan järjestöt

Myös sosiaalialan järjestöjä koskevassa työehtosopimuksessa työajan pidennyksestä luovuttiin. Kokoaikaisen kuukausipalkkaisen toimihenkilön tai työntekijän työaika on 1.5.2020 alkaen 37,5 tuntia, eikä enää 38 tuntia. Vuorokautinen työaika on palautunut 7 tunnista 36 minuutista 7 tuntiin 30 minuuttiin 1.5.2020 alkaen.

Mahdolliset takautuvat korjaukset työaikaan sovitaan tunti tunnista -periaatteella. Takautuvasta tasaamisesta ei aiheudu korotettuna korvattavaa ylityötä.

Kuukausipalkkaisessa osa-aikatyössä työajan lyhennys toteutetaan samoin kuin yksityisellä sosiaalipalvelualalla, eli työajan suhteessa täyteen työaikaan. Tuntipalkkaisten työntekijöiden työaika ei pitene myöskään sosiaalialan järjestöissä.

Terveyspalveluala

Terveyspalvelualalla sovittiin, että työajan pidennyksestä luovutaan. Kilpailukykysopimuksessa sovitut säännöllisen työajan pidennykset ovat kuitenkin voimassa 30.8.2020 asti. Lyhennettyä työaikaa noudatetaan 31.8.2020 lukien tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työvuoroluettelon alusta lukien.

Kokoaikaisen kuukausipalkkaisen työntekijän viikkotyöaika laskee 38 tuntiin ja 15 minuuttiin viikossa 31.8.2020 lukien tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työvuoroluettelon alusta lukien. Osa-aikatyössä työajan lyhennys toteutetaan työajan suhteessa täyteen työaikaan. Tuntipalkkaisen työntekijän työaika ei lyhene.

Ensihoitopalveluala

Myös ensihoitopalvelualalla työaika lyhenee. Kilpailukykysopimuksessa sovitut työajan pidennykset ovat kuitenkin voimassa 30.8.2020 asti. Lyhennettyä työaikaa noudatetaan 31.8.2020 alkaen tai lähinnä kyseistä ajankohtaa seuraavan työvuoroluettelon alusta lukien.

Kokoaikaisen kuukausipalkkaisen työntekijän säännöllinen työaika on 31.8.2020 alkaen tai lähinnä sitä seuraavan työvuoroluettelon alusta lukien 114 tuntia ja 45 minuuttia kolmen viikon jaksossa. Osa-aikatyössä työajan lyhennys toteutetaan työajan suhteessa täyteen työaikaan. Tuntipalkkaisen työntekijän työaika ei lyhene.