Työsuhdevalikko

Työajan pidentäminen hyvinvointialalla 1.2.2017

Kaikilla Hyvinvointialan liiton sopimusaloilla eli yksityisellä sosiaalipalvelualalla, sosiaalialan järjestöjä koskevassa työehtosopimuksessa, terveyspalvelualalla ja ensihoitopalvelualalla on sovittu työajan pidennyksestä työmarkkinakeskusjärjestöjen solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Työaika pitenee vuositasolla 24 tuntia. Työehtosopimuksen mukaisia palkkoja ei koroteta vuonna 2017.

Yksityinen sosiaalipalveluala

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työajan pidennys toteutettiin viikkotyöaikaa lisäämällä. Kokoaikaisen kuukausipalkkaisen työntekijän viikkotyöaika nousee 1.2.2017 alkaen 30 minuuttia. Yleis- ja jaksotyöajassa viikkotyöaika nousee 38 tunnista 20 minuutista 38 tuntiin 50 minuuttiin. Kolmen viikon tasoittumisjakson työaika nousee siis nykyisestä 115 tunnista 116,5 tuntiin ja kuuden viikon tasoittumisjakson työaika nousee vastaavasti 230 tunnista 233 tuntiin. Toimistotyöajassa työaika nousee 37,5 tunnista 38 viikkotuntiin.

Osa-aikaisilla kuukausipalkkaisilla työntekijöillä työajan pidennys toteutetaan työajan suhteessa täyteen viikkotyöaikaan. Esimerkiksi 50 %:n työaikaa tekevän kuukausipalkkaisen osa-aikaisen työaika pitenee 15 minuuttia viikossa, eli 50 % kokoaikaisen työntekijän työajan pidennyksestä.

Työajan pidennys ei koske tuntipalkkaisia työntekijöitä. Heidän viikkotyöaikansa määräytyy siis edelleen työsopimuksessa sovitun mukaisesti.

Sosiaalialan järjestöt

Myös sosiaalialan järjestöjä koskevassa työehtosopimuksessa työajan pidennys toteutettiin viikkotyöaikaa lisäämällä. Kokoaikaisen kuukausipalkkaisen työntekijän työaika nousee 1.2.2017 alkaen 37,5 tunnista 38 tuntiin. Vuorokautinen työaika pitenee nykyisestä 7 tunnista 30 minuutista 7 tuntiin 36 minuuttiin.

Kuukausipalkkaisessa osa-aikatyössä työajan pidennys toteutetaan samoin kuin yksityisellä sosiaalipalvelualalla, eli työajan suhteessa täyteen työaikaan. Tuntipalkkaisten työntekijöiden työaika ei pitene myöskään sosiaalialan järjestöissä.

Terveyspalveluala

Terveyspalvelualalla työajan pidennys toteutetaan viikkotyöaikaa lisäämällä. Kokoaikaisen kuukausipalkkaisen työntekijän viikkotyöaika nousee 1.2.2017 alkaen keskimäärin 30 minuuttia. Normaalityöajassa uusi täysi viikkotyöaika on 1.2.2017 alkaen 38 tuntia 45 minuuttia, toimistotyöajassa 38 tuntia ja jaksotyössä kolmen viikon jaksoa käytettäessä 116 tuntia 15 minuuttia.

Osa-aikaisilla kuukausipalkkaisilla työntekijöillä työajan pidennys toteutetaan työajan suhteessa täyteen viikkotyöaikaan. Esimerkiksi 50 %:n työaikaa tekevän kuukausipalkkaisen osa-aikaisen työaika pitenee 15 minuuttia viikossa, eli 50 % kokoaikaisen työntekijän työajan pidennyksestä.

Työajan pidennys ei myöskään terveyspalvelualalla koske tuntipalkkaisia työntekijöitä. Heidän viikkotyöaikansa määräytyy siis edelleen työsopimuksessa sovitun mukaisesti.

Ensihoitopalveluala

Ensihoitopalvelualalla työaika pitenee keskimäärin 30 minuuttia viikossa 1.2.2017. Jaksotyössä uusi työehtosopimuksen mukainen täysi työaika on kolmen viikon jaksolla 116 tuntia 15 minuuttia. Osa-aikatyöntekijöillä työajan pidennys toteutetaan työajan suhteessa täyteen viikkotyöaikaan samoin kuin muillakin sopimusaloilla. Työajan pidennys ei koske tuntipalkkaisia työntekijöitä.

Arkipyhät ja lomarahat ennallaan

Kaikilla sopimusaloilla arkipyhät säilyivät ennallaan. Loppiainen ja helatorstai ovat siis edelleen palkallisia vapaapäiviä, eikä muihinkaan arkipyhiin sovittu muutoksia.

Myöskään lomarahaan ei sovittu muutoksia. Lomaraha maksetaan siis kaikilla sopimusaloilla samoin kuin aiemminkin.