Työsuhdevalikko

Järjestötyö

Hyvinvointialan liitto ja Toimihenkilöliitto ERTO pääsivät 30.1.2018 neuvottelutulokseen sosiaalialan järjestötyön työehtosopimusta koskevissa neuvotteluissa. ERTO hyväksyi neuvottelutuloksen 1.3.2018.

Uusi työehtosopimus on tehty ajalle 1.2.2018–30.4.2020 eli 27 kuukaudelle.

Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus 1.2.2018 – 30.4.2020

Ratkaisu on kustannusvaikutuksiltaan yleisen linjan mukainen suhteutettuna sopimuskauden pituuteen. Palkkoja korotetaan 1.5.2018 ja 1.5.2019, molempina ajankohtina sekä 1,0 % yleiskorotuksella että 0,8 % paikallisella erällä. Palkkataulukoihin ja henkilöstön edustajien korvauksiin sovittiin tarkistukset.

Koeaikaa koskeva määräys muutettiin työsopimuslaissa säädettyä kuutta kuukautta vastaavaksi. Lisäksi muutettiin palkkausjärjestelmää siten, että jos työtehtävien muutoksesta sovitaan siten, että tehtävän vaativuus muuttuu, vastaavasti palkkaa on tarkasteltava kuukauden kuluessa tehtävän muutoksesta.

Lisäksi sovittiin työryhmästä, joka valmistelee työaikamääräysten ja vuosilomamääräysten ajanmukaistamista.

Lisätietoja:

Anna Kallaskari, johtava lakimies, puh. 09 1728 5504