Työsuhdevalikko

Järjestötyö

Hyvinvointialan HALI ry ja Toimihenkilöliitto ERTO pääsivät 30.04.2020. neuvottelutulokseen sosiaalialan järjestötyön työehtosopimusta koskevissa neuvotteluissa. ERTO hyväksyi neuvottelutuloksen 08.05.2020.

Uusi työehtosopimus on tehty ajalle 1.5.2020–31.5.2022 eli 25 kuukaudelle.

Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus 1.5.2020 – 31.5.2022

Sosiaalialan Järjestöt Tehtävänkuvauslomake

Sosiaalialan järjestöt työsopimus

Palkankorotukset 25 kuukauden sopimuskaudella ovat yhteensä 3,3 %, eli 1.9.2020 toteutettava yleiskorotus 1,3 %, sekä 1.9.2021 toteutettavat yleiskorotus 1,2 % ja paikallinen erä 0,8 %. Taulukkopalkkoihin tehdään vastaavat korotukset.

Yleisen linjan mukaisesti työaika lyheni ns. kilpailukykysopimuksessa sovitun työajan pidennyksen poistolla. Työehtosopimuksen mukainen työaika on jälleen 7 tuntia 30 minuuttia vuorokaudessa ja 37,5 tuntia viikossa 1.5.2020 alkaen. Työnantaja tekee muutokset työaikajärjestelmään ja työaikasuunnitelmiin takautuvasti tunti tunnista ja minuutti minuutista työpaikan työaikajärjestelmään sopivalla tavalla. Takautuvasta muutoksesta ei muodostu ylityötä.

Työajan lyhentämisen vastineeksi sovittiin useista erilaisista työaikajoustoista. Lisäksi sovittiin muutoksia, joilla yhteensovitetaan työelämää ja perhe-elämää.

Uusi työehtosopimus valmistuu lähikuukausina. Päivitämme järjestöjen palkkausjärjestelmää koskevat sivut siten, että korotusohjeet ovat hyvissä ajoin käytettävissä ennen 1.9.2020 toteutettavaa ensimmäistä palkankorotusta.

Lisätietoja:

Anna Kallaskari, johtava lakimies, puh. 09 1728 5504