Tälle sivulle kerätään ajankohtaista, HALIn jäseniä koskevaa työhyvinvointi- ja työturvallisuustietoa.

Ole osana luomassa hyvinvoivaa, terveellistä ja turvallista työpaikkaa – 

Työhyvinvoinnin sähköinen muistilista työpaikoille

 

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopijaosapuolet ovat sopineet työehtosopimuksessa työhyvinvointityöryhmästä, jonka tehtävänä on selvittää työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämistä työpaikoilla. Tavoitteena on edistää työsuojeluorganisaation toimivuutta sekä henkistä ja fyysistä työturvallisuutta työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämiseksi, työurien pidentämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi.

Työryhmän yksi päämäärä tällä työehtosopimuskaudella on jakaa informaatiota jäsenistölleen työsuojelua, työsuojelun yhteistoimintaa sekä työhyvinvointia, -turvallisuutta ja -terveyttä koskevista aihepiireistä. Työryhmätyön osana julkaistaan sähköinen muistilista työpaikoille työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin edistämisen perusasioista. Muistilistan tarkoitus on tarjota työpaikoille tiivis koonti perusasioista ja lähteistä työpaikoille hyödynnettäväksi.

Työryhmän jäsenet kannustavat jakamaan ja hyödyntämään muistilistaa työpaikoilla!

 

Katso muistilista tästä

Työhyvinvoinnin miniwebinaarit − ole osana luomassa hyvinvoivaa, terveellistä ja turvallista työpaikkaa

HALI ja yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijäliitot ovat toteuttaneet yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa kuusiosaisen miniwebinaarisarjan, joka käsittelee työhyvinvointia ja -turvallisuutta.