Työsuhdevalikko

Koululaisten kesäharjoittelu 2017 – 2019

Sosiaalipalvelualan, järjestötyön ja terveyspalvelualan työehtosopimusten sopimusosapuolet ovat sopineet koululaisten kesäharjoitteluohjelmista vuosille 2017–2019. Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelma on sisällöltään samankaltainen aiempien vuosien ohjelman kanssa. Korvaus kahden viikon harjoittelusta on keskusjärjestöjen suosituksen mukaisesti.

345 euroa vuonna 2018 ja

350 euroa vuonna 2019.

Tällä korvauksella voidaan sopia kahden viikon tai kymmenen työpäivän pituisesta harjoittelujaksosta. Pidemmissä kesätyösuhteissa sovelletaan asianomaisen työehtosopimuksen kesätyöntekijöitä koskevia palkkamääräyksiä.

Kesätyöpaikkojen tarjoaminen koululaisille on tärkeä keino tutustuttaa nuoria sopimusaloihimme ja vaikuttaa heidän hakeutumiseensa alan koulutuspaikkoihin.

Työnantajan maksettavat sivukulut on porrastettu koululaisten iän mukaan, ja ne löytyvät alakohtaisista ohjeistuksista.

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja T-Media luotsaavat Vastuullinen kesäduuni -kampanjaa. Tavoitteena on tarjota nuorille yli 50 000 kesätyöpaikkaa. Kampanjaan osallistuvat työnantajat sitoutuvat kuuteen hyvän kesätyön periaatteeseen, jotka ovat hyvä hakijakokemus, mielekäs työ, perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, kohtuullinen palkka sekä kirjallinen työsopimus ja työtodistus. Vastuulliset kesätyöpaikat kerätään osoitteeseen www.kesaduuni.org sekä Oikotie Työpaikat -sivustolle.