Työsuhdevalikko

Vuosiloman vaikutus työaikaan

Vuosilomapäivät aiheuttavat usein ns. keskeytyvän viikon tai tasoittumisjakson, joka on otettava huomioon työvuoroluetteloa suunniteltaessa.

Ennen työvuoroluettelon laatimista tiedossa olevat vuosilomapäivät ja muut poissaolopäivät lyhentävät viikon tai työaikajakson työaikaa ja samalla ylityökynnystä keskimääräisen päivittäisen työajan verran (viikkotyöaika / viikoittaisten työpäivien lukumäärä).

Esimerkki

Työntekijän kesäloma (24 pv) alkaa kolmen viikon tasoittumisjakson viimeisellä viikolla keskiviikkona. Jaksolla ei ole arkipyhiä ja työntekijä tekee täyttä työaikaa.

Jos työvuorojen sijoittumista eri viikonpäiville ei tiedetä ennen työvuoroluettelon vahvistamista, työvuorojen oletetaan sijoittuvan maanantain ja perjantain välille. Näin ollen maanantain ja perjantain välille osuvat vuosilomapäivät lyhentävät teetettävää työaikaa. Kyseisessä tapauksessa lyhentävä vaikutus on 3 x 7 t 46 min. Normaalilla 116 tunnin 30 minuutin kolmiviikkoislistalla työaika lyhentyy 23 tunnilla 18 minuutilla 92 tuntiin 12 minuuttiin.

Vuosilomapäiviksi sen sijaan lasketaan kaikki arkipäiviksi osuvat lauantaipäivät, joten alkamisviikolla lomapäiviä on 4.