Koulutusmahdollisuudet hyvinvointialalla

Hyvinvointialalle työllistäviä koulutuksia on tarjolla niin ammattikouluissa, ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissa.  

Eri vaihtoehtoja punnitessa kannattaa ensisijaisesti pohtia, mitä omalta koulutukselta ja työelämältä toivoo. Ovatko esimerkiksi vuorotyö, työn vaihtelevuus tai liikkuvuus mieleisiä vai ei-toivottavia ominaisuuksia? Kannattaa myös muistaa, että koulutuspolulla ei ole pussinperiä: omaa koulutusta voi täydentää myös myöhemmin omien mielenkiinnon kohteiden mukaan.

Monet hyvinvointialan koulutukset tapahtuvat tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Esimerkiksi oppisopimuksella on mahdollista opiskella työn lomassa vaikka lähihoitajaksi.  Moni tutkinto on mahdollista suorittaa monimuoto-opintoina työnteon ohessa. Myös työnantajat tarjoavat usein työntekijöilleen täydennyskoulutusta. Esimerkiksi lastensuojelun sosionomi Inga Raivio on käynyt työnsä ohessa paljonkin koulutuksia.

Tällä sivulla on esitelty yleisimpiä tutkintonimikkeitä. Voit tutustua tarjolla oleviin tutkintoihin esimerkiksi Opintopolun kautta valitsemalla hausta terveys- ja hyvinvointialan koulutukset.  

Lisää tietoa erityisesti ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista löydät sivulta Väylät auki -hankkeen sivuilta.

Väylät auki

 

Hyvinvointialan yleisimpiä ammattinimikkeitä

 

Hoiva-avustaja 

Hoiva-avustajakoulutus kestää yleensä noin vuoden. Hoiva-avustajat työllistyvät avustaviin tehtäviin vanhus- ja vammaispalveluihin. Opinnot sisältyvät lähihoitajaopintoihin, joten hoiva-avustajasta on helppo kouluttautua halutessaan lähihoitajaksi.  

koulutustaso: ei tutkintoa, osa lähihoitajakoulutusta 

kesto: n. vuoden  

 

Lähihoitaja 

Lähihoitajan koulutus on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajakoulutuksessa on mahdollista kouluttautua myös perustason ensihoitajaksi. 

koulutustaso: ammattikoulu 

kesto: noin kolme vuotta 

 

Ensihoitaja 

koulutustaso: perustaso ammattikoulu, hoitotaso AMK 

Kesto: perustaso noin kolme vuotta, hoitotaso noin neljä vuotta 

Ensihoitajat vastaavat potilaan hoitamisesta esimerkiksi onnettomuuspaikalla sekä turvallisesta kuljettamisesta sairaalaan.

Lue Kristan uratarina

 

Sairaanhoitaja 

Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija. Sairaanhoitajan työhön liittyy monenlaisia hoitoon liittyviä tehtäviä, ja sairaanhoitajia työskentelee niin sosiaali- kuin terveydenhuollon palveluksessa.

koulutustaso: AMK tai YAMK 

kesto: noin neljä vuotta 

 

Sosionomi 

Sosionomi on sosiaalialan ammattilainen, joka tuntee laajasti sosiaalialan kentän. Sosionomin työnkuva on moninainen, ja sosionomeja työskenteleekin keskenään hyvin erilaisissa tehtävissä. Sosionomin koulutus mahdollistaa työskentelyn muun muassa nuorisotyössä, työllisyyspalveluissa, kriminaalityössä, kuntoutuksessa ja vanhus- ja vammaispalveluissa. Sosionomin koulutus antaa valmiudet työskennellä myös varhaiskasvatuksen parissa.

koulutustaso: AMK 

kesto: 3,5 vuotta 

lue Ingan tarina

 

Geronomi 

Geronomi on vanhustyön erikoisammattilainen, jonka osaamisessa yhdistyy sosiaali- ja terveysalan tuntemus ja liikunta-alan osaaminen. 

koulutustasi: AMK

kesto: 3,5 vuotta 

  

Lääkäri 

Lääkäri on hoidon ja lääketieteen asiantuntija. Lääkäri työskentelee yhteistyössä muun hoitohenkilökunnan kanssa potilaan terveyden edistämiseksi.

Koulutustaso: yliopisto

Kesto: 6 vuotta 

 

Psykologi 

Psykologi on mielen ja käyttäytymisen asiantuntija. Psykologin työhön kuuluu esimerkiksi hoidon tukemista ja potilaan henkisen tilan arviointia. Psykologit työllistyvät muun muassa kouluihin, sairaaloihin ja yksityisiin terapiakeskuksiin.

koulutustaso: yliopisto

Kesto: 2 + 3 vuotta 

 

Sosiaalityöntekijä 

Sosiaalityöntekijä on sosiaalialan ammattilainen. Sosiaalityöntekijät työskentelevät sosiaalityön asiantuntijatehtävissä, ja heidän työnkuvaansa voi kuulua esimerkiksi palvelutarpeen arviointia ja erilaisia johtotehtäviä sekä palveluiden järjestämistä. Sosiaalityöntekijät työllistyvät esimerkiksi sosiaalitoimistoon, koulukuraattoreiksi, terveyskeskuksiin ja sairaaloihin sekä neuvoloihin.

Koulutustaso: yliopisto

Kesto: 2 + 3 vuotta 

 

Varhaiskasvatuksen opettaja 

Varhaiskasvatuksen opettaja on pedagogiikan sekä lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntija. Varhaiskasvatuksen opettajat työskentelevät ennen kaikkea päiväkodeissa varhaiskasvatuksen opettajina tai esiopettajina sekä erilaisissa johto- ja kehittämistehtävissä.

Koulutustaso: yliopisto

Kesto: 2 + 3 vuotta