Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) (2020 ja 2021)

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) alueella julkisen tuotannon kustannukset olivat 28,4 prosenttia korkeammat kuin yksityisen tuotannon kustannukset kunnalle.

HALI on saanut valmiiksi laskelmat Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) osalta vuodelta 2021. Kuntayhtymän oman tuotannon ja ostopalveluna tuotetun tehostetun palveluasumisen hinnat ovat keskenään aivan eri tasolla. Kymsoten alueella julkisen tuotannon kustannukset olivat noin 28,4 prosenttia korkeammat kuin yksityisen ostopalvelun kustannukset yhtymälle. Vertailussa oli mukana neljätoista kuntayhtymän yksikköä.

Vuoden 2020 laskelmat löydät vuoden 2021 laskelmien alapuolelta.


Laskelmat on tehty vuoden 2021 toteutuneiden toimintamenojen perusteella. Mahdollisissa tulevaisuuteen suuntaavissa arvioissa tulee ottaa sekä julkisen että yksityisten toimijoiden osalta huomioon toimintaympäristössä tapahtuneet suuret muutokset kuten lakisääteisen henkilöstömitoituksen nousu, inflaatio, mahdolliset tulevat palkankorotukset sekä pahenevan työvoimapulan aiheuttamat ylimääräiset kustannukset.

Kymsote (2021)

Ohjeet

Kuinka käytät interaktiivista tilastoa?

Interaktiivisen tilaston käyttämiseen et tarvitse mitään erityistaitoja. Jokaisesta alueesta on koottu yksi koontinäyttö. Koontinäyttöjen välillä pääset liikkumaan valitsemalla yllä olevasta pudotusvalikosta kunnan tai kuntayhtymän, jota haluat tarkastella. Varsinainen interaktiivinen tilasto tai koontinäyttö näkyy tämän ohjeen alapuolella.

Koontinäyttö koostuu kolmesta graafista ja neljästä luvusta. Aloitusnäyttö kuvaa tarkasteltavan alueen tilannetta keskimäärin. Valitsemalla yksittäisen hoivakodin on mahdollista tarkastella yksityiskohtaisemmin yhden yksikön tietoja.

Koontinäytön sisällä voit valita tarkasteltavan hoivakodin painamalla joko koontinäytön yläreunassa olevaa hoivakodin nimeä tai suuremman kuntayhtymän tapauksessa vasemmassa reunassa olevaa tiputusvalikkoa ”Valitse hoivakoti”. Koontinäytössä olevat kuvaajat ja luvut muuttuvat sen mukaan minkä hoivakodin valitset. Valinnan voi nollata painamalla samaa painiketta uudelleen.

Karttaa voi zoomata sisään ja ulos käyttämällä hiiren vierityspyörää. Viemällä hiiren kartalla näkyvän objektin päälle voi tarkastella hoivakodin yksityiskohtaisia tietoja kuten nimeä, asiakaspaikkamäärää, osoitetta ja hoivakodin tuottaman hoivavuorokauden hintaa. Klikkaamalla kartalla näkyvää ympyrää pääset tarkastelemaan hoivakodin tietoja tarkemmin. Valinnan voit vapauttaa painamalla samaa ympyrää uudelleen.

Yhteenlaskettuna julkisen ja yksityisen tuotannon erotus olisi vuonna 2021 jopa 9,1 miljoonaa euroa.

Kuntayhtymä maksoi yksityiselle palveluntarjoajalle yhdestä tehostetun palveluasumisen hoivavuorokaudesta 139,98 euroa. Viiden prosentin alv-palautuksen jälkeen kustannus yksityisestä hoivatuotannosta yhtymälle oli 132,98 euroa. Keskimääräinen toteutunut henkilöstömitoitus Kymsoten alueella oli 0,60*.

Sama palvelu maksoi Kymsoten tehostetussa palveluasumisessa keskimäärin 170,71 euroa per hoivavuorokausi. Yhteen laskettuna hintaero näissä 14 yksikössä olisi Kymsoten alueella vuonna 2021 jopa 9,1 miljoonaa euroa.


*Mitoitus on katsottu THL:n tietokuutiosta ”Toteutunut henkilöstömitoitus 11/2021”

Laskentaperiaatteet:

– Laskelmat on tehty kuntien ja kuntayhtymien toimittamien yksikkökohtaisten tilinpäätösten ja omavalvontasuunnitelmien pohjalta. Omavalvontasuunnitelmista mahdollisesti puuttuvat tiedot on kerätty puhelimitse suoraan yksiköistä.

– Laskennassa on käytetty 97 % keskimääräistä laskennallista täyttöastetta asukaskierrosta ja sairaalajaksoista johtuen.

Kymsote (2020)

Ohjeet

Kuinka käytät interaktiivista tilastoa?

Interaktiivisen tilaston käyttämiseen et tarvitse mitään erityistaitoja. Jokaisesta alueesta on koottu yksi koontinäyttö. Koontinäyttöjen välillä pääset liikkumaan valitsemalla yllä olevasta pudotusvalikosta kunnan tai kuntayhtymän, jota haluat tarkastella. Varsinainen interaktiivinen tilasto tai koontinäyttö näkyy tämän ohjeen alapuolella.

Koontinäyttö koostuu kolmesta graafista ja neljästä luvusta. Aloitusnäyttö kuvaa tarkasteltavan alueen tilannetta keskimäärin. Valitsemalla yksittäisen hoivakodin on mahdollista tarkastella yksityiskohtaisemmin yhden yksikön tietoja.

Koontinäytön sisällä voit valita tarkasteltavan hoivakodin painamalla joko koontinäytön yläreunassa olevaa hoivakodin nimeä tai suuremman kuntayhtymän tapauksessa vasemmassa reunassa olevaa tiputusvalikkoa ”Valitse hoivakoti”. Koontinäytössä olevat kuvaajat ja luvut muuttuvat sen mukaan minkä hoivakodin valitset. Valinnan voi nollata painamalla samaa painiketta uudelleen.

Karttaa voi zoomata sisään ja ulos käyttämällä hiiren vierityspyörää. Viemällä hiiren kartalla näkyvän objektin päälle voi tarkastella hoivakodin yksityiskohtaisia tietoja kuten nimeä, asiakaspaikkamäärää, osoitetta ja hoivakodin tuottaman hoivavuorokauden hintaa. Klikkaamalla kartalla näkyvää ympyrää pääset tarkastelemaan hoivakodin tietoja tarkemmin. Valinnan voit vapauttaa painamalla samaa ympyrää uudelleen.

Yhteenlaskettuna julkisen ja yksityisen tuotannon erotus oli vuonna 2020 jopa 5,7 miljoonaa euroa.

Kunta maksoi yksityiselle palveluntarjoajalle yhdestä tehostetun palveluasumisen hoivavuorokaudesta 139,98 euroa. Viiden prosentin alv-palautuksen jälkeen kustannus yksityisestä hoivatuotannosta kunnalle oli 132,98 euroa.

Sama palvelu maksoi Kymsoten tehostetussa palveluasumisessa keskimäärin 156,97 euroa per hoivavuorokausi. Yhteen laskettuna hintaero näissä 12 yksikössä oli Kymsoten alueella vuonna 2020 jopa 5,6 miljoonaa euroa. Tällä summalla olisi voitu tuottaa esimerkiksi 116 vanhukselle hoivapaikka koko vuodeksi vuoden 2020 hinnoilla. Lisäys olisi yli 17 % tutkituissa yksiköissä.

HALI:n tulkinnan mukaan lyhytaikaisen asumisen kustannuksia ei ole sisällytetty yksiköiden tilinpäätöksiin, vaan lasketut vuorokausihinnat kuvaavat pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen kustannuksia. Lisäksi palvelukeskus Mäntylä ja Valkealakoti on esitetty yhdessä kulujen epätasaisen kohdistamisen vuoksi.


*Laskennassa on käytetty kunnan omien yksiköiden osalta 97 % keskimääräistä täyttöastetta asukaskierrosta sekä sairaalajaksoista johtuen.