Turun alueella julkisen tuotannon kustannukset olivat 24 % korkeammat kuin yksityisen tuotannon kustannukset kunnalle.

Turun oman tuotannon ja ostopalveluna tuotetun tehostetun palveluasumisen hinnat poikkeavat toisistaan huomattavasti. Turun alueella julkisen tuotannon kustannukset olivat noin 24,1 prosenttia korkeammat kuin yksityisen ostopalvelun kustannukset kunnalle. Vertailussa oli mukana kahdeksan kaupungin yksikköä.

Turku (2020)

Ohjeet

Kuinka käytät interaktiivista tilastoa?

Interaktiivisen tilaston käyttämiseen et tarvitse mitään erityistaitoja. Jokaisesta alueesta on koottu yksi koontinäyttö. Koontinäyttöjen välillä pääset liikkumaan valitsemalla yllä olevasta pudotusvalikosta kunnan tai kuntayhtymän, jota haluat tarkastella. Varsinainen interaktiivinen tilasto tai koontinäyttö näkyy tämän ohjeen alapuolella.

Koontinäyttö koostuu kolmesta graafista ja neljästä luvusta. Aloitusnäyttö kuvaa tarkasteltavan alueen tilannetta keskimäärin. Valitsemalla yksittäisen hoivakodin on mahdollista tarkastella yksityiskohtaisemmin yhden yksikön tietoja.

Koontinäytön sisällä voit valita tarkasteltavan hoivakodin painamalla joko koontinäytön yläreunassa olevaa hoivakodin nimeä tai suuremman kuntayhtymän tapauksessa vasemmassa reunassa olevaa tiputusvalikkoa ”Valitse hoivakoti”. Koontinäytössä olevat kuvaajat ja luvut muuttuvat sen mukaan minkä hoivakodin valitset. Valinnan voi nollata painamalla samaa painiketta uudelleen.

Karttaa voi zoomata sisään ja ulos käyttämällä hiiren vierityspyörää. Viemällä hiiren kartalla näkyvän objektin päälle voi tarkastella hoivakodin yksityiskohtaisia tietoja kuten nimeä, asiakaspaikkamäärää, osoitetta ja hoivakodin tuottaman hoivavuorokauden hintaa. Klikkaamalla kartalla näkyvää ympyrää pääset tarkastelemaan hoivakodin tietoja tarkemmin. Valinnan voit vapauttaa painamalla samaa ympyrää uudelleen.

Yhteenlaskettuna julkisen ja yksityisen tuotannon erotus oli vuonna 2020 jopa 7,9 miljoonaa euroa.

Kunta maksoi yksityiselle palveluntarjoajalle yhdestä tehostetun palveluasumisen hoivavuorokaudesta keskimäärin 125,08 euroa. Viiden prosentin alv-palautuksen jälkeen keskimäärin kustannus yksityisestä hoivatuotannosta kunnalle oli 118,83 euroa. Vertailuhintana on pidetty syksyllä 2021 voimaan astunutta uutta kattohintaa, sillä vuodelta 2020 vastaavaa ei ole saatavilla.

Sama palvelu maksoi Turun kaupungin tehostetussa palveluasumisessa keskimäärin 147,50 euroa per hoivavuorokausi. Yhteen laskettuna hintaero kahdeksassa tutkitussa yksikössä oli Turussa vuonna 2020 jopa 7,9 miljoonaa euroa. Tällä summalla olisi voitu tuottaa esimerkiksi 182 vanhukselle hoivapaikka koko vuodeksi vuoden 2020 hinnoilla. Lisäys olisi jopa 23 % tutkituissa yksiköissä.

Huomion arvoista tilinpäätöksissä oli vyörytysten puute, jotka tyypillisesti muodostavat osan hoivavuorokauden hinnasta. Vyörytyksillä tarkoitetaan kustannuksia, jotka eivät synny hoivakodissa, mutta aiheutuvat sen toiminnasta. Vyörytykset sisältävät tyypillisesti yleiskustannuksia, joita ovat muun muassa palkkahallinnon, henkilöstöhallinnon, kirjanpidon, vanhuspalveluiden välijohdon ja ICT:n kustannukset. Vertailukohtana Turulle toimivien kuntayhtymien vyörytykset samalta ajalta olivat 5,8 %–11,0 %. Näihin laskelmiin onkin sisällytetty erittäin maltillinen 5 % vyörytys, jolloin vertailukelpoiseksi vuorokausihinnaksi Turussa muodostui 147,50 euroa sisältäen hoivan ja aterian. Ilman vyörytyksiä vuorokausihinta oli keskimäärin 140,12 euroa.


*Laskennassa on käytetty kunnan omien yksiköiden osalta 97 % keskimääräistä täyttöastetta asukaskierrosta sekä sairaalajaksoista johtuen.