Sosiaalialan järjestöjä koskevan TES:n piirissä palkkoja korotetaan 1.5.2019. Palkkoja korotetaan sekä 1,0 % yleiskorotuksella että 0,8 % paikallisella erällä.

Ohjeet ja sopimusmalli paikallisen erän jakamista varten löytyvät täältä.