Hyvinvointialan liiton liittokokousseminaarin päätti ajankohtainen paneelikeskustelu, jossa puoluesihteerit, Antton Rönnholm (sd.), Jouni Ovaska (kesk.), Janne Pesonen (kok.) ja Kaisa Hernberg (vihr.) keskustelivat sote- ja maakuntauudistusten vaikutuksista, valmistautumisesta niihin ja edessä olevaan vaalisumaan.

Valinnanvapaus herätti odotetusti keskustelua.

Kaisa Hernberg kantoi huolta alueiden eriarvoisuudesta ja siitä, onko valinnanvapauden edes mahdollista toteutua kaikkialla Suomessa. Jouni Ovaskan mukaan nyt pyritään siihen, että kilpailua syntyy myös pienemmillä paikkakunnilla. Hän muistutti, että hoitojonot pienemmillä paikkakunnilla saattavat olla monin paikoin lyhyemmät kuin kaupungissa, joten hoitoon pääsee nopeastikin. Antton Rönnholm piti hyvänä asiana, että ihmiset haluavat aktiivisesti valita, mutta pohti samalla kustannusten kasvua, joka ei ole hyvä asia. Hänen mukaansa ihmisille on tärkeintä, että palvelut sijaitsevat lähellä ja myös julkisen puolen asiakaskokemusta saataisiin parannettua. Asiakaslähtöisyydessä yksityinen palveluntuottaja vetää tällä hetkellä selkeästi pidemmän korren selviää Aula Researchin keväällä 2017 Hyvinvointialan liitolle tekemässä tutkimuksessa.

Janne Pesonen näki valinnanvapauden myönteisenä asiana, joka tulee purkamaan jonoja ja helpottamaan nopeampaa hoitoon pääsyä. Palveluiden laatu nousee aivan eri asemaan, kun asiakas pääsee valitsemaan ja voi vaihtaa, jos koettu laatu ei ole hyvä. Pesolan mukaan on tärkeää, että laatua mitataan juuri asiakasrajapinnassa.

Miten innostetaan ihmiset kiinnostumaan maakuntavaaleista?

Puoluesihteerit kantoivat huolta ihmisten heikosta mielenkiinnosta tulevia maakuntavaaleja kohtaan. Pelkona nähdään vaalien profiloituminen asiantuntijavaaleina, jotka ihmiset kokevat kaukaisina. Sote-jargon ei kiinnosta tavallista ihmistä. Miten saadaan ihmisille viesti, että nyt päätetään sinua lähellä olevista, tärkeistä asioista, kysyi Kaisa Hernberg.

Puoluesihteerit puhuivat kuin yhdestä suusta arvioidessaan maakuntavaalien keskeisintä teemaa. Palveluverkot ja maakunnan järjestämät sote-palvelut nousevat vahvasti esiin. Jouni Ovaska korosti koko maakunnasta huolehtimista ja kulujen hillintää. Myös kuntien elinvoimasta on tärkeää puhua. Jos ei ole hyviä palveluita ja työpaikkoja, ei ole elinvoimaa, totesi puolestaan Antton Rönnholm.

Hyvinvointialan liitto kiittää kaikkia puoluesihteereitä sekä paneelin juontanutta Lauri Korkeaojaa hyvästä ja raikkaasta keskustelusta!