SOTE 2020–2021 – Soten valuvikoihin puututtava

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on maailmanluokan menestys. Väestö kuitenkin ikääntyy ja kustannukset kasvavat. Palvelutarpeen nopea kasvu ja huoltosuhteen heikkeneminen asettavat vakavia haasteita nykyiselle mallillemme. Palvelujärjestelmä kaipaa remonttia, jotta korkealaatuiset hyvinvointipalvelut olisivat jatkossakin kaikkien saavutettavissa elämäntilanteesta ja varallisuudesta riippumatta. Verovaroja on käytettävä tehokkaasti ja tuloksekkaasti. Hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee varoja myös muihin kuin sote-palveluihin.

HALI on sitoutunut sote-uudistuksen keskeisiin tavoitteisiin: palveluiden saatavuuden ja yhdenvertaisuuden parantamiseen julkisen talouden tasapaino turvaten.

Palaa sote-sivustolle