Liiton elinkeinoasioiden toimikuntiin ja työehtosopimusten taustaryhmiin haetaan nyt jäseniä. Kannanmuodostusorganisaatio muodostuu seuraavasti:

Työmarkkinat: sosiaalipalvelualan TES:n taustaryhmä, terveyspalvelualan TES:n taustaryhmä, järjestötyön TES:n taustaryhmä ja ensihoidon TES:n taustaryhmä

Elinkeinoasiat: sosiaalipalvelut -toimikunta, terveyspalvelut -toimikunta, varhaiskasvatus -toimikunta, lastensuojelu -toimikunta, ensihoito -toimikunta, suun terveydenhuolto -toimikunta ja kuntoutus -toimikunta.

Sosiaalipalvelut -toimikunta: hoiva- ja asumispalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä ulkoistukset sosiaalipalveluissa.

Terveyspalvelut-toimikunta: lääkärikeskuspalvelut, perustason palvelut, erikoistason palvelut, työterveyspalvelut ja ulkoistukset terveyspalvelujen osalta.

Järjestöt tuottavat palveluja lähes kaikilla HALIn sektoreilla. Järjestöpalveluntuottajat voivat esittää edustajia kaikkiin heitä koskeviin toimikuntiin. Jatkuvuuden takaamiseksi toimikuntien ja TES-taustaryhmien kausi on kaksi vuotta.

Esityksiä jäseniksi yllä luetelluihin elinkeinoasioiden toimikuntiin ja työehtosopimusten taustaryhmiin pyydetään viimeistään keskiviikkoon 20.12. mennessä Hanna-Kaisa Järvelle, hanna-kaisa.jarvi@www.hyvinvointiala.fi.”