Hyvinvointiala HALI ry

Hyvinvointiala HALI ry on yksityisen sote- ja varhaiskasvatusalan työnantaja- ja edunvalvontajärjestö. Järjestön 1 550 jäsentä työllistävät yli 95 000 sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen ammattilaista. HALI edustaa työnantajia TES-neuvotteluissa ja neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan, sosiaalialan järjestöjen, terveyspalvelualan, ensihoitopalvelualan sekä Työterveyslaitoksen työehtosopimukset. HALI on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen. 

HALI valvoo jäsentensä yhteisiä etuja ja neuvoo työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. Tämän lisäksi HALI tuottaa tietoa sote-alan päätöksenteon tueksi. 

HALIn jäsenet toimivat terveydenhuollon, sosiaalipalveluiden sekä varhaiskasvatuksen parissa. Jäsenistöön kuuluu niin alan yrityksiä kuin järjestöjäkin. Jäsenten koko vaihtelee suuresta pieneen, ja kaikki ovat HALI:lle tärkeitä. HALIn tavoitteena ja missiona on taata suomalaisille hyvää hoivaa ja hoitoa asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta.