Mikä on Hyvinvointiala HALI ry?

Hyvinvointiala HALI ry edistää yksityisen sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset.

HALI valvoo jäsentensä yhteisiä etuja ja neuvoo työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. 1 550 jäsentä työllistävät yli 95 000 sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen ammattilaista. Hyvinvointiala HALI on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen.

HALIn jäsenet tuottavat muun muassa vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, työterveyshuollon palveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita, ensihoidon palveluita sekä toimivat alan järjestötyössä.

MIKÄ: Yksityisen sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatusalan järjestö.

Mitä: Alan edunvalvoja ja työehtosopimusten neuvottelija.

Miksi: Suomalaisille hyvää hoivaa ja hoitoa asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta.