Hyvinvointiala HALI ry

 

Hyvinvointiala HALI ry on yksityisen sote- ja varhaiskasvatusalan työnantaja- ja edunvalvontajärjestö. Järjestön 1 550 jäsentä työllistävät yli 95 000 sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen ammattilaista.

HALI valvoo jäsentensä yhteisiä etuja ja neuvoo työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. Vaikutamme ja tuotamme tietoa sote-alan päätöksentekoon. Yksityisen sote-alan edunvalvojina varmistamme, että alalla on yhteiskunnassa parhaat mahdolliset toimintaedellytykset. 

Edustamme työnantajia TES-neuvotteluissa ja neuvottelemme yksityisen sosiaalipalvelualan, sosiaalialan järjestöjen, terveyspalvelualan, ensihoitopalvelualan sekä Työterveyslaitoksen työehtosopimukset.

HALI on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen. Jäsenemme toimivat terveydenhuollon, sosiaalipalveluiden sekä varhaiskasvatuksen parissa. Jäsenistöön kuuluu niin alan yrityksiä kuin järjestöjäkin. Jäsenten koko vaihtelee suuresta pieneen. HALIn tavoitteena ja missiona on taata suomalaisille hyvää hoivaa ja hoitoa asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta.