Kasvuyrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla

Alueittain tarkasteltuna sosiaali- ja terveyspalvelualan kasvuyrityksiä oli kasvukaudella määrällisesti eniten Uudellamaalla. Toiseksi eniten niitä oli Pohjois-Pohjanmaalla. Kasvuyritysten työllisyys lisääntyi määrällisesti eniten Uudellamaalla, jonka osuus oli 55 prosenttia kasvuyritysten työllisyyden määrän lisäyksestä koko maassa.

Vähiten kasvuyrityksiä oli Kainuun, Etelä- Pohjanmaan, Kaakkois-Suomen ja Satakunnan ELY-keskusalueella. Pohjanmaalla kasvuyrityksiä ei ollut yhtään. Jos tarkastelun kohteeksi otetaan vähintään viisi henkilöä työllistäneet yritykset, oli kasvuyrityksiä edelleen eniten Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla mutta vähiten Kainuussa ja Kaakkois-Suomessa. Kasvuyritysten työllisyyden kehitys oli suhteellisesti nopeinta Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusalueilla sekä pienin Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa.

tilasto-lith-kuvio-12