Sosiaali- ja terveyspalveluntuottajien määrä ja laajuus

Pääosa yksityisten terveyspalvelujen henkilöstöstä työllistyy yksityisillä lääkäriasemilla, hammaslääkäripalveluissa ja fysioterapiapalveluissa. Suomessa on myös paljon yrityksiä niin sanotuissa muissa terveyspalveluissa. Alatoimiala koostuu erilaisista terveydenhoidon itsenäisten ammattilaisten tuottamista palveluista, joita annetaan ammatinharjoittajien vastaanotolla tai potilaan kotona. Esimerkkejä ovat psykologit, puheterapeutit, ravitsemisterapeutit, suuhygienistit, kiropraktikot, kuntohoitajat, jalkaterapeutit tai terveydenhuollon konsultit.

tilasto-lith-kuvio-3
Vuonna 2015 sosiaalipalvelussa toimi 3 512 yritystä, joiden henkilöstö oli 33 340 henkilöä ja liikevaihto 2,12 miljardia euroa. Yrityksiä on sosiaalipalvelussa 400 kappaletta, eli 13 % enemmän kuin vuonna 2007. Kasvu on tapahtunut avohuollon palveluissa. Asumisen sisältävissä sosiaalipalveluissa yritysten määrä on kääntynyt laskuun 2010-luvulla. Alatoimialoittain katsottuna yrityksiä on eniten kotipalvelun toimialalla. Henkilöstöllä ja liikevaihdolla mitattuna suurin alatoimiala on palvelutalo- ja asumispalvelutoiminta, josta voidaan mainita vanhusten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut.

tilasto-lith-kuvio-4