Ensihoito

Ensihoitoa on äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellisen hoidon antaminen ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen hoitoyksikköön. Toistaiseksi sairaanhoitopiirit järjestävät alueensa ensihoitopalvelun. Ne voivat hoitaa toiminnan itse, yhteistyössä pelastustoimen tai toisen sairaanhoitopiirin kanssa tai ostaa palvelun muulta palveluntuottajalta.

Sairaankuljetuksessa yksityisillä palveluntuottajilla on perinteisesti ollut vahva rooli. Tilanne on kuitenkin muuttunut nopeasti, kun ensihoidon järjestämisvastuu siirrettiin kunnilta sairaanhoitopiireille vuoden 2013 alussa. Sairaankuljetustoimialalla toimi aiemmin yli 200 yritystä, nyt yrityksiä on noin 40.

Ensihoidon johtaminen on viranomaistehtävä, sen sijaan ensihoidon tuottaminen ei ole viranomaistehtävä. Sote-uudistuksen voimaanastuttua 1.1.2019 järjestäjänä toimii maakunta, jolla on viranomaistehtävänä ensihoidon johtaminen. Tuottajat valitaan kilpailutuksen perusteella, jolloin julkisen ja yksityisen tasapuoliset toimintaedellytykset toteutuvat.