Turvataan tarpeenmukaiset kuntoutuspalvelut

Kelalla on erityisen merkittävä rooli välittömään sairaanhoitoon liittymättömien kuntoutuspalvelujen järjestäjänä ja rahoittajana. Kelan asemaa pitää vahvistaa.

Tutustu selvitykseen: Kuntoutuspalveluissa hyödyntämätöntä potentiaalia

Hyvinvointialueiden palvelustrategioita laadittaessa kannattaa hyödyntää palveluseteleitä, henkilökohtaista budjettia ja ostopalveluja myös kuntoutuspalveluissa. Järkevää ei ainakaan ole pystyttää omaa palvelutuotantoa olemassa olevan ja hyvin toimivan yksityisen palvelutuotannon tilalle. Kelan asemaa vaativan lääkinnällisen, ammatillisen ja harkinnanvaraisen kuntoutuksen sekä kuntoutuspsykoterapian järjestäjänä pitää vahvistaa, sillä näiden kuntoutujaryhmien palvelujen järjestämis- ja rahoitusvastuuta ei ole muualla.

Kuntoutuspalveluissa palvelujen järjestäjällä on kaksi ydintehtävää: tunnistaa toiminta- ja työkyvyn tuen ja kuntoutuksen tarve sekä ohjata asiakas toiminta- ja työkyvyn ja kuntoutuksen tarpeen arviointiin ja varmistaa prosessin eteneminen.

Palaa sote-ratkaisuihin