Hoitotakuu on toteutettava − ja hoitoon on myös päästävä

Hoitoon täytyy päästä – pelkkä hoitotakuun kirjaus lakiin ei riitä

Hoitotakuulla tarkoitetaan lakiin kirjattua rajaa sille, kuinka kauan kansalainen joutuu odottamaan tarvitsemaansa hoitoa. Suomessa perusterveydenhuollon hoitotakuu on kolme kuukautta, eli sen ajan sisällä on saatava aika terveyskeskuksesta, jos hoidon tarve ei ole kiireellinen.

Hallitus on päättänyt kiristää tämän perusterveydenhuollon hoitotakuun seitsemään vuorokauteen vielä tämän hallituskauden aikana. Hyvä! On erittäin tärkeää, että ihmisten hoitoon pääsyä halutaan nopeuttaa.

Nyt on kuitenkin ensisijaisen tärkeää huolehtia siitä, että kun hoitotakuu säädetään, sitä on pakko myös noudattaa. Nykyinen hoitotakuu ei käytännössä toteudu eikä tulevakaan, jos hallituksen lakiesitysluonnos toteutuu.

Miten on mahdollista, että hoitoon ei pääse siinä ajassa kuin laki määrää?

Tämä johtuu siitä, että sallittujen aikojen ylityksestä on tehty laissa liian helppoa. Jos kunnan terveyskeskukseen ei pääse kolmessa kuukaudessa, kunnalle ei koidu ylityksestä aitoja sanktioita, jotka motivoisivat niitä pitämään määräajoista kiinni.

Näin on valitettavasti myös uudessa seitsemän vuorokauden hoitotakuussa. Lakiin on kirjattu, että perusterveydenhuollon hoitoon on päästävä viikossa mutta ei sitä, mitä seuraa, jos näin ei tapahdu. Asiakkaalla ei siis käytännössä ole oikeutta hoitoon, jos aikoja ei ole tarjolla.

 

Hoitotakuuta on kiristettävä. Jotta se voi myös aidosti toteutua, tarvitaan lisäksi:

 

  • Lakiin tiukkoja sanktioita sille, jos kunta/hyvinvointialue ylittää hoitotakuun määräajat.
  • Yritysten ja järjestöjen työpanos täysimittaisesti käyttöön julkisessa terveydenhuollossa, jotta hoitoa pystytään tarjoamaan kaikille tarvitseville hoitotakuuaikojen sisällä.
  • Kunnille ja hyvinvointialueille lakiin aito velvoite, että jos ne eivät pysty tarjoamaan hoitoa itse määräajassa, on asiakkaalle tarjottava palveluseteli tai muu ostopalvelu. Jos kunta tai hyvinvointialue ei toimi näin, niille on oltava tiukat sanktiot.
  • Hoitotakuun pitää koskea kaikkia avosairaanhoidon palveluja, jotta palvelun järjestäjä ei voi taktikoida hoitoon pääsyn suhteen niiden palvelujen osalta, joita hoitotakuu ei koske. Nyt ehdotetussa muodossa hoitotakuu koskee nykyistä määritelmää suppeampaa määrää palveluja.

Kaipaatko lisätietoa hoitotakuusta tai haastateltavaa juttuusi? HALIn asiantuntijat auttavat mielellään.

Kause Hanna-Maija

Hanna-Maija Kause

Johtaja, terveyspalvelut

Ekberg Siina

Siina Ekberg

Viestintäpäällikkö