Hoitoon määräaikojen puitteissa

Hoitotakuu ei toteudu. Huhtikuussa 2021 viikon hoitotakuun ulkopuolella oli 24 199 suomalaista.

Määräaikoihin päästäisiin parhaiten yhteistyöllä yksityisten palveluntuottajien kanssa: myöntämällä palveluseteleitä, maksusitoumuksia tai hankkimalla muita ostopalveluja. Kun yksityisiä toimijoita hyödynnettäisiin nykyistä paremmin, julkisten palveluiden kuorma helpottuisi ja myös sinne pääsisi hoitoon nopeammin.

Palvelua tarvitsevalla ikäihmisellä tai lapsella on oikeus päästä oikea-aikaisesti ympärivuorokautisen tai kotiin vietävän palvelun piiriin.

Perusterveydenhuoltoa koskeva viikon hoitotakuu ei vielä ole voimassa, mutta hallitus on sitoutunut sen toteuttamiseen. Hyvinvointiala HALI ry huomauttaa, että sitä ei tarvitsisi odottaa. Yksityisten terveyspalvelutoimijoiden resurssit voisi ottaa heti käyttöön.

Kela-korvauksia ei kannata lakkauttaa – päinvastoin, niitä pitää nostaa

Kela-korvaukset ovat yhteiskunnalle kustannustehokas tapa lisätä palvelujen saatavuutta. Terveyskeskuskäynnin hinta on lähes kahdeksan kertaa suurempi kuin yksityisellä käynnin Kela-korvaus. Vaikka Kela-korvauksia yksityislääkärillä käynnistä korotettaisiin reippaastikin, hinta ei silti olisi lähelläkään terveyskeskuksen maksua.

Toisin kuin usein luullaan, Kela-korvauksia käytetään kaikissa tuloluokissa, myös pienimmissä. Jos niistä luovutaan, potilaat siirtyvät julkisten palvelujen käyttäjiksi. Etenkin suun terveydenhuollossa Kela-korvaukset ovat erityisen merkityksellisiä – noin puolet aikuisista hoitaa hampaitaan yksityisellä sektorilla Kela-korvausten turvin.

Myös palvelusetelit ovat hyvä väline lyhentää jonoja. Seteleitä on voitava käyttää jatkossakin siinä määrin kuin julkinen järjestäjä parhaaksi katsoo. Palvelusetelin arvon määrittelyssä on huomioitava kunnan omat tuotantokustannukset. Palvelusetelin rahasumman on siis oltava riittävän suuri, jotta yksityisillä toimijoilla on realistiset mahdollisuudet tuottaa sen avulla palveluita. Tästä on pidettävä kiinni. Myös tämän vuoksi julkisen palvelutuotannon kustannusten läpinäkyvyyttä tarvitaan.