Hyvinvointialan työlle on oltava riittävästi tekijöitä

Hyvinvointialan työvoimapula on taklattava. Tähän ratkaisuksi HALI esittää joukon toimenpiteitä:

  • Alan koulutusta ja toimenkuvia sekä muodollisia pätevyysvaatimuksia on kehitettävä joustavammiksi vastaamaan paremmin työelämän tarpeita.
  • Koulutuksen aloituspaikkojen lisääminen.
  • Muuntokoulutuksen ja lyhyemmän pätevöittävän koulutuksen kehittäminen.
  • Oppisopimuskoulutuksen tekeminen houkuttelevammaksi.
  • Työperäisen maahanmuuton edistäminen sekä maahanmuuttajien työllistymisen helpottaminen.
  • Perhevapaauudistus, jolla parannetaan naisten työmarkkina-asemaa.

Palaa sote-ratkaisuihin