Kansalaisjärjestöjen tuki kaikkien saataville

Järjestölähtöisen toiminnan apu ja tuki kannattaa integroida tiiviisti osaksi palveluprosesseja ja -polkuja. Kun moninainen tukiverkosto on ihmistä lähellä ja matalalla kynnyksellä saavutettavissa, syntyy vaikuttavaa hyvinvointia.

Tulevan palvelujen järjestäjän pitäisi tunnistaa alueensa järjestöt ja niiden tekemä työ, nimetä järjestöyhteistyölle vastuutaho ja yhteistyöelin sekä tarjota palveluohjauksen yhteydessä tietoa alueen järjestölähtöisestä auttamistoiminnasta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden kuntien ja tulevien järjestäjien välillä on oltava selviä ja järjestöjen rahoitus on turvattava.

Hyvinvointialueen palvelustrategiaa laadittaessa on huolehdittava siitä, että pienille, monitarpeisille ja vaativaa erityisosaamista tarvitseville asiakasryhmille palveluja tuottavien järjestöjen toiminnan jatkuvuus turvataan.

Lue HALIn, SOSTEn ja Kuntaliitton yhteiskannanotto: Sote-järjestöjen tuottama hyöty hyvinvoinnin edistämisessä on turvattava osana sote-uudistuksen lainsäädäntöä

Palaa sote-ratkaisuihin