Kela-korvauksia kehitettävä ja työterveyshuollon rahoitus pidettävä ennallaan

Kela-korvauksia nostamalla yhä useampi pystyisi hakeutumaan hoitoon itselle sopivaan paikkaan ja samalla yhteiskunnan hoitojonot kevenisivät.​ Kelan asemaa pitää vahvistaa.

Kela-korvausten nostoa voi myös kohdentaa tarkoituksenmukaisemmin. Esimerkiksi suun terveydenhuollossa julkisia palveluja ei ole koskaan yritettykään mitoittaa koko aikuisväestölle riittäviksi, vaan järjestelmä on rakennettu osittain Kela-korvausten varaan. Nyt korvauksia on leikattu, mutta resursseja ei edelleenkään lisätty. Myös digitaalisissa palveluissa korvausten nosto on perusteltua.

Työterveyshuolto on järjestelmämme toimivimpia osia. Sen järjestämis- ja rahoitusvastuu kannattaa säilyttää nykyisellään. Työterveyshuoltoa ei rahoiteta verovaroin, joten sen työnantajien ja työntekijöiden käytännössä maksamaa rahoitusta ei edes voisi siirtää yhteiseen valtakunnalliseen sote-pottiin.

Palaa sote-ratkaisuihin