Tasapuoliset toimintaedellytykset sosiaali-ja terveyspalveluissa

Tasapuoliset pelisäännöt ovat edellytys kilpailun hyötyjen saavuttamiseksi

Avoimen ja tasapuolisen kilpailun edut on otettava käyttöön myös sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailun positiivisten vaikutusten saavuttamiseksi kaikkien toimijoiden on kyettävä kilpailemaan samoissa olosuhteissa. Tätä on kilpailuneutraliteetti – oikeudenmukaista kilpailua eri toimijoiden kesken.

Kilpailuneutraliteetin toteutuessa julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan toimintaedellytykset ovat tasapuoliset.

 

Yksityistä ja julkista elinkeinotoimintaa sosiaali- ja terveyspalveluissa ei kohdella lainsäädännössä ja viranomaiskäytännöissä tasapuolisesti. Kilpailulain vastaiset tilanteet on korjattava. Tavoitteena on turvata kilpailun tasapuolisuus julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä.

Nykyisessä järjestelmässä järjestäjänä oleva kunta päättää tuottamistavasta ja hallinnoi rahoitusta. Kilpailuneutraliteetti ei nykymallissa toteudu, eikä kilpailu ole oikeudenmukaista. Tämä on johtanut usein julkisen sektorin oman tuotannon suosimiseen.

Esimerkkejä vain julkisen tuottajan saamista hyöydyistä ovat muun muassa verovaroin kustannettujen tilojen ja laitteiden käyttö tai palvelutuotannon edellyttämien tukupalveluiden ei-markkinahintainen käyttö. Lisäksi arvonlisäverotus kohtelee eri tavalla yksityistä ja julkista toimijaa.

Nykyinen järjestelmä mahdollistaa julkisille yksiköille myös sidosyksikköhankintojen (ns. in house -hankinnat) hyödyntämisen, vaikka toimittaisiin kilpailluilla markkinoilla. Tämä vääristää kilpailua. Toteutuessaan kilpailuneutraliteetti mahdollistaa oikeudenmukaisen, tasapuolisen ja avoimen kilpailun eri toimijoiden välillä.