Laaja ja velvoittava hoito- ja hoivatakuu tulee ottaa käyttöön

Lähde: THL – Odotusajat kiireettömälle lääkärikäynnille: yli 31 vuorokautta 11,4 % ja yli 90 vuorokautta yli 21,6 %

Terveydenhuollon jonot ja hoitotakuuajat ovat liian pitkiä ja niitä koskevaa sääntelyä kierretään. Kansalaisten pitää päästä hoitoon, hoitotakuuta on kiristettävä.

Viikon hoitotakuu perusterveydenhuollossa on hyvä tavoite. Erikoissairaanhoidossa tutkimusten ja erikoislääkärin arvioinnin on alettava kuukauden sisällä lähetteen saapumisesta nykyisten kolmen kuukauden sijaan. Sairaalahoidon aloittamiseen on päästävä puolet nykyistä nopeammin. Lasten ja nuorten mielenterveyshoidon hoitotakuuajat on vähintään puolitettava. Palveluketjun pitää jatkua sujuvana kaikissa vaiheissa, myös esimerkiksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon jälkeisessä kuntoutuksessa.

Suun terveydenhuollon ensisijainen hoitotakuu on turvata jokaiselle suomalaiselle riittävin väliajoin pääsy ennaltaehkäiseviin palveluihin, kuten hammastarkastukseen. Asiakkaan itse ottaessa yhteyttä hoitoon on päästävä nykyisten kuuden kuukauden sijaan yhden kuukauden kuluessa.

On säädettävä myös hoivatakuu, jonka myötä ikääntyneellä on oikeus päästä nopeasti hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisen kotihoidon tai ympärivuorokautisen hoivan piiriin silloin, kun asetetut hoivan tarpeen kriteerit täyttyvät.

Hoito- ja hoivatakuuseen pääsemistä on valvottava. Jos asiakkaan oikeus palveluihin ei toteudu, järjestäjälle pitää seurata sanktio.

Palaa sote-ratkaisuihin