Palvelusetelin käyttöön tulee kannustaa nykyistä vahvemmin

Asiakkaalla on oltava oikeus saada palveluseteli aina, kun julkinen toimija ei pysty tuottamaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista palvelua säädetyssä määräajassa

Palvelusetelit ovat hyvä väline purkamaan jonoja, lisäämään asiakkaan valinnan mahdollisuuksia ja tukemaan pienten palveluntuottajien toimintaedellytyksiä. Palvelusetelin käyttö edistää myös palvelujen laadun kehittämistä, sillä palveluntuottajat kilpailevat palveluseteliasiakkaista.

Palvelusetelin arvon määrittelyssä on huomioitava kunnan omat tuotantokustannukset. Tästä on pidettävä kiinni. Myös tämän vuoksi julkisen palvelutuotannon kustannusten läpinäkyvyyttä tarvitaan.

Selvitys: Palveluseteli toimii terveyspalveluissa – viikon hoitotakuu toteutettavissa jo nyt

Palaa sote-ratkaisuihin