Potilasdirektiivi toimeenpantava oikein

Jos suomalainen hakeutuu itse terveydenhoitoon toiseen EU-maahan, Suomi korvaa tämän hoidon kuten yksityisellä käynnin Suomessa – eli asiakas saa käynnistä Kela-korvauksen ja maksaa loput itse.

EU:n potilasdirektiivin mukaan hoito toisessa EU-maassa kuitenkin pitäisi korvata samoin kuin jos suomalainen kävisi kotimaassa julkisella sektorilla hoidossa – eli että hän maksaisi vain pienen asiakasmaksun ja loput korvattaisiin hänelle verovaroin. Suomi siis toteuttaa EU:n potilasdirektiiviä väärin. EU-komissio vaatii Suomea muuttamaan käytäntöään.

Potilasdirektiivi on toimeenpantava Suomessa oikein. Se sallisi suomalaisen hakeutua julkisen palvelun asiakasmaksun hinnalla kiireettömässä tilanteessa myös yksityisen terveyspalveluntuottajan pakeille toisessa EU-maassa. Vaikka direktiivi ei sitä vaadi, sama on ennen pitkää käytännössä mahdollistettava myös Suomen sisällä. Mikä tahansa sote-uudistus Suomessa siis tehdäänkin, direktiivin mukanaan tuomia muutoksia ei voi sivuuttaa. Palvelujen saatavuuden on oltava myös Suomessa hyvällä tasolla, jotta suomalaisille ihmisille ja yrityksille ei tule epätarkoituksenmukaisia kannusteita hakeutua pois Suomesta.

Palaa sote-ratkaisuihin