Hoitajamitoitusta voi nostaa vasta, kun siihen on resurssit.

Mitoitus ei takaa hyvää hoivaa

 

Ikäihmisten tehostetutussa palveluasumisessa on tällä hetkellä voimassa henkilöstömitoitus, jonka mukaan kutakin vanhusta kohden pitää palvelukodissa olla 0,6 hoitajaa. Mitoitus nousee 0,7:ään vuoden 2023 huhtikuussa.

Nykyisessä työvoimatilanteessa 0,7-mitoitusta on mahdotonta toteuttaa. Tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa hyvin toimivia yksiköitä joudutaan sulkemaan, koska nykyistäkään mitoitusta ei pystytä täyttämään.

Hyvää tarkoittava kirjaus ei automaattisesti takaa hyvää arkea. Hoiva voi olla erinomaista sekä 0,5-mitoituksella että 0,8-mitoituksella.

 

 

Suomen kunnilla ja yrityksillä ei ole mahdollisuuksia saada lain vaatimaa määrää hoitajia tässä ajassa. Aikataulua on lykättävä, kunnes siihen on riittävät resurssit.

Digitalisaatio hyötykäyttöön

 

Digitalisaation tarjoamat ratkaisut tulee laskea mukaan hoitajamitoitukseen. Niiden tarjoamat mahdollisuudet voivat tuoda jopa enemmän turvallisuutta kuin se, että hoitaja on talossa. Samalla vapautuu hoitajien resursseja tekemään sitä työtä, jota varten he alalla ovat.