Sote-uudistusta tehdään − mistä parhaat palvelut?

Sote-uudistusta tehdään nyt. Hyvinvointialuevaaleissa valitaan tammikuussa 2022 kullekin alueelle päättäjät, jotka jatkossa tekevät päätökset siitä, miten ja millaisia sote-palveluja Suomessa on tarjolla. He päättävät meistä jokaisen arjen ja elämän kannalta merkityksellisistä asioista. Mihin ja milloin pääsen lääkäriin? Kuka isovanhempani, vanhempani tai minut hoitaa, kun olemme vanhoja? Mistä saan apua ja tukea elämäni erilaisiin tilanteisiin?

Sotea valmistelevat toimielimet ovat aloittaneet työnsä hyvinvointialueilla, ja hyvinvointialuevaaleihin voi nyt asettua ehdolle. Millaiset sote-palvelut Sinä haluaisit alueellesi? Tältä sivulta voit lukea, miten uuden ajan sote-palvelujen valmistelussa päästään parhaaseen lopputulokseen. HALI pitää tärkeänä, että jokainen Suomessa pääsee nopeasti tarvitsemansa hoidon ja hoivan piiriin yhdenvertaisesti ja laadukkaasti. Siihen tarvitaan yrityksiä ja järjestöjä, kaikkia Suomen sote-resursseja.

Oletko ehdolla hyvinvointialuevaaleissa?

Tutustu Halin koosteeseen, jotta voit olla tekemässä parhaita päätöksiä sote-palveluista.

Aluevaalit 2022

Oletko mukana sote-valmistelussa?

Ota hyötykäyttöön HALIn asiantuntijoiden materiaalit.

Kohti uutta sotea

Kohti uutta sotea -esityksessä kuvaamme tiivistetysti uuden lainsäädännön reunaehdot ja ehdotuksemme entistä paremman sote-järjestelmän luomiseksi.

kohti-uutta-sotea.pdf, 5 Mt

Lataa

Monituottajuuden käsikirja

Monituottajuuden käsikirjassa kuvaamme hieman seikkaperäisemmin sote-lainsäädännön reunaehtoja ja monituottajuudella saavutettavissa olevia hyötyjä

monituottajuuden-kasikirja.pdf, 1 Mt

Lataa

Tiekartan tuki alueille

Tiekartan tuki alueille kuvaa yritysten ja järjestöjen näkökulmasta huomioon otettavia asioita STM:n tiekarttaa toimeenpantaessa.

tiekartan-tuki-alueille.pdf, 3 Mt

Lataa

Miten palvelut kannattaa toteuttaa?

Hyvien sote-palvelujen kymmenen kohdan resepti

HALIn esittää kymmenen erilaista ratkaisua, joilla hyvinvointialueiden palveluista saadaan kaikki tehot irti. HALIn ratkaisuilla edistettäisiin merkittävästi hoitoon pääsyä ja samalla ne toisivat säästöä 260 miljoonaa euroa joka vuosi.

HALIN 10 ratkaisua