Monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut perheiden tukemiseksi

  • Lisätään ja joustavoitetaan palvelusetelin käyttöä varhaiskasvatuspalveluissa.
  • Keinotekoinen jako varhaiskasvatuksen opettajiin ja sosionomeihin muutetaan. Varhaiskasvatustyö on kokonaisvaltaista ja päivän mittaan vaihtuvat tilanteet edellyttävät jokaisen työntekijän valmiutta tarttua erilaisiin tehtäviin.
  • Julkista ja yksityistä varhaiskasvatusta valvotaan samoin periaattein.

Varhaiskasvatuspalveluiden tuotanto tuottajittain 

Lasten määrät (2017) Lasten osuudet (2017) Kustannukset (2016), milj. €
Koko varhaiskasvatus             247 968 100 %  n. 2,8 mrd (+ perhepäivähoito)
Kunnalliset päiväkodit (ei sis. ostopalvelu)             182 669 74 %                  2 533
Ostopalvelupäiväkodit                  5 685 2 %                        83
Palveluseteli               23 449 9 %                      119
Yksityisen hoidon tuki               15 587 6 %                      101
Perhepäivähoito               20 578 8 %
Yksityisten osuus (ostopalvelu, palveluseteli ja yks. hoid. tuki)               44 721 18 %                      303

 

Lähde: Lith Consulting Oy, Tilastokeskus

Vuonna 2016 kunnallisen lasten päivähoidon toimipaikkoja oli 3 167 ja ne työllistivät 51 100 henkilöä.

Yrityksillä oli vuonna 2016 noin 750 toimipaikkaa ja ne työllistivät noin 4 760 henkilöä. Yrityksiä oli yhteensä 446 ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 238 milj. €.

Järjestöjen toimipaikkoja oli 241 ja henkilöstöä 1 778. Liikevaihto oli 86,1 milj. € vuonna 2015.

Valvontaan yhdenmukaisuutta

Julkista ja yksityistä varhaiskasvatusta on valvottava tuottajatahosta riippumatta ja samoin periaattein.

Uusien yksityisten päiväkotien lupakäytännöt ovat kirjavia eri puolilla maata. Toiminnan käynnistämiseen liittyy runsaasti byrokratiaa ja erilaista viranomaisprosessien yhteensovittamista. Sitä pitää keventää.

Lisää asiakaslähtöisyyttä

Varhaiskasvatuspalvelun pitää olla joustavaa ja asiakaslähtöistä. Lisäksi kuntien kannalta on tärkeää, että palveluita pystytään tarjoamaan tarvittaessa nopeastikin: esimerkiksi silloin, kun lasta kotona hoitava vanhempi palaa työelämään. Monet kunnat ovat viime vuosina ottaneet käyttöön varhaiskasvatuksen palvelusetelin. Se on todettu hyväksi toimintatavaksi sekä kuntien että perheiden osalta. Alkaneella hallituskaudella täytyy palvelusetelin käyttöä lisätä ja joustavoittaa.

Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuus turvattava

Jo nyt on nähtävissä, että viime hallituskaudella uudistetun varhaiskasvatuslain seurauksena alan työvoiman saatavuus kriisiytyy, ellei jakoa varhaiskasvatuksen opettajiin ja sosionomeihin muuteta.

Lisätietoja:

Ismo Partanen
johtaja, elinkeinopolitiikka ja viestintä
040 518 5799
ismo.partanen@hyvinvointiala.fi

Aino Närkki
johtava elinkeinoasiantuntija
0400 436438
aino.narkki@hyvinvointiala.fi